Wiadomości Adwokatury 6 grudnia 2019 r.

Zmarła adw. Krystyna Skolecka-Kona

„Iustitia” o postępowaniach dyscyplinarnych wobec adwokatów i radców prawnych

Wyższy Sąd Dyscyplinarny o wyroku Sądu Najwyższego

Po wyroku TSUE - felieton adw. prof. Gutowskiego i adw. prof. Kardasa

Ostatnie wolne miejsca na międzynarodowe szkolenia mediacyjne

Tracimy pieniądze, bo nie walczymy o swoje prawa

Szkolenia dla aplikantów z działania sądownictwa powszechnego i prokuratury w 2020 r.

Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych

Promocja książki i jubileusz adw. Hanny Nowodworskiej-Grohman

Sądy okręgowe w Koninie i Poznaniu wstrzymują opiniowanie kandydatów na sędziów

Orzeczenie ETPCz w sprawie naruszenia tajemnicy zawodowej

Rezolucja UIA w sprawie tajemnicy adwokackiej

Weimarski Protest Adwokatur – Paryż, Berlin, Warszawa

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Roboczej Surveillance i Komitetu IT CCBE

Sprawozdanie z posiedzenia Rady International Bar Association w Seulu

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/