Wiadomości Adwokatury 15 lutego 2019 r.

Projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych

Prezydia ORA w Krakowie i Wrocławiu w obronie tajemnicy adwokackiej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 18 lutego

Uroczystości pogrzebowe śp. adw. Jana Olszewskiego

PE: przesłuchanie w zakresie ataków na prawników 19 lutego

Konkurs krasomówczy aplikantów Izby koszalińskiej

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury