Wiadomości Adwokatury 28 stycznia 2022 r.

42. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Pierwsze w 2022 r. posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA

Adw. dr Małgorzata Kożuch wiceprezesem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Kronika Łódzka zachęca adwokatów do nadsyłania artykułów

Najnowsza Palestra Świętokrzyska

24 stycznia - Dzień Zagrożonego Prawnika

Konferencja nt. skutecznej ochrony prawnej w Europie 10 lutego

„Życie ludzkie jako dobro szczególne chronione w prawie karnym”

Biblioteka Palestry poleca: "Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych"

BaRejada bieszczadzka dla prawników - w czerwcu 2022 w Zatwarnicy

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry