Wiadomości Adwokatury 3 grudnia 2021 r.

Relacja z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej

NRA ws. odsunięcia od orzekania SSO Piotra Gąciarka i SSO Macieja Ferka

Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 2 grudnia 2021 r.

NRA deklaruje wsparcie w pracach nad rozwiązaniem kryzysu praworządności

Nowe Technologie w praktyce prawnika - książka Biblioteki Palestry

Centrum Mediacji przy NRA patronem Centrum Mediacji Rówieśniczych

Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości – relacja z konferencji

ELSA Poland: glosa krytyczna do orzeczenia TK z 24 listopada 2021

40 punktów dla "Palestry" w nowym wykazie czasopism naukowych

Od 9 grudnia wykład nt. dyrektywy o ochronie praw sygnalistów na e-Palestrze

Szczyt cyfrowy IGF ONZ 6-10 grudnia 2021 r. w Katowicach

Granica praw człowieka - konferencja 14 grudnia

Zaproszenie do europejskich studiów sądowych 2022

Zapowiedź dorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników - IBA

Kalendarium wydarzeń integracyjnych na rok 2022

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska