Wiadomości Adwokatury 21 lutego 2020 r.

Stawki adwokackie to także praworządność - felieton adw. Jacka Treli

ORA w Olsztynie w obronie niezależności sądów

Uchwały sędziów w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Wydział Prawa UWr dziękuje Prezesowi NRA za wsparcie Jubileuszu

Adam Zagajewski otrzymał odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

Praworządność w stanie zapaści - konferencja Fundacji Batorego

Konferencja Prawników Akademickich

Warszawa: X Bal Aplikantów Adwokackich

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/