Wiadomości Adwokatury 17 stycznia 2020 r.

Adwokaci na Marszu tysiąca tóg

Podziękowania dla adwokatów za udział w „Marszu tysiąca tóg”

List Prezydenta UIA z poparciem dla Marszu tysiąca tóg

Opinia uzupełniająca do projektu zmian w ustawach o sądownictwie

Opinia „Iustitii” do projektu ustaw o sądownictwie

List otwarty prawników ws. niezawisłości sądów

Adwokaci Gutowski i Kardas: Ostentacja i prowokacja - felieton

Adw. Rafał Dębowski o zasadzie trójpodziału władzy

Prezes UIA napisał do marszałka Senatu ws projektu ustawy dyscyplinującej sędziów

Kolejna edycja nagrody „Adwokatka Roku”

Izba Katowicka: spotkanie i koncert noworoczny

Łódź: kolejny rocznik aplikantów adwokackich złożył ślubowanie

Turniej Wiedzy Aplikanta – zgłoszenia do eliminacji

Prawa Zwierząt – wieczór autorski z adw. Karoliną Kuszlewicz

Palestra Świętokrzyska – nowy numer

Konferencja „Mediacja w medycynie” - 24-25 stycznia 2020 r. w Krakowie

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/