Wiadomości Adwokatury 8 listopada 2019 r.

O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć

Adw. Trela: policjanci w sądzie i w teatrze - felieton

Totalitaryzmy mają wiele twarzy - felieton adwokatów Kardasa i Gutowskiego

Webinarium nt. sporów przez sądami europejskimi dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym

ECBA zaniepokojone postępowaniami dyscyplinarnymi wobec polskich sędziów

"Mowa bez nienawiści" - konferencja we Wrocławiu 16 listopada

Zaproszenie do Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

Warsztaty poświęcone międzynarodowemu arbitrażowi handlowemu

Apel do kandydatów na sędziów w uchwale przedstawicieli sędziów okręgu SO w Warszawie

Odbyły się IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie

Spotkanie autorskie z adw. Michałem Bąkiem

Izba koszalińska uczciła pamięć zmarłych adwokatów

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury