Wiadomości Adwokatury 29 września 2023 r.

Po interwencjach Prezesa NRA: 240 mln zł w budżecie na pomoc prawną z urzędu na 2024 rok

Oświadczenie Prezesa NRA w związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego

106. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Połączenie samorządu adwokackiego i radcowskiego? - debata w "Rzeczpospolitej"

Posiedzenie Standing Committee CCBE w Warszawie

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach

Finał Tour de Konstytucja 30 września w Warszawie

Konferencja Rzeczników Dyscyplinarnych Izb Adwokackich 22-24 września w Białymstoku

Zniżki dla adwokatów i aplikantów do teatru TR Warszawa

Kolejne szkolenia z cyklu „Mediacyjne Środy”

Rajd Klubu Rowerowego Adwokatury polskiej Jura 2023

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski