40. Mistrzostwa Polski Adwokatów w tenisie ziemnym Lublin 2018

Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, zapraszają do udziału w jubileuszowych XL Mistrzostwach Polski Adwokatów w tenisie ziemnym, które odbędą się od 30 maja do 3 czerwca w Lublinie.

XL Mistrzostwa Polski Adwokatów w tenisie odbędą na kortach LKT - Lubelskiego Klubu Tenisowego, Al. Zygmuntowskie 4, Lublin. Zawody zostaną rozegrane na 7 kortach – 3 korty odkryte o nawierzchni sztuczna trawa oraz 4 korty kryte o nawierzchni twardej.

Zawody rozpoczną się od losowania gier, które odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 19:00 w holu hotelu Campanile, Lublin ul. Lubomelska 14.
Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw wyznaczono na godzinę 9:00 w dniu 31 maja 2018 r. na kortach tenisowych obiektu Lubelskiego Klubu Tenisowego, Lublin, Al. Zygmuntowskie 4.

(zobacz program mistrzostw)

Turniej odbędzie się w następujących kategoriach:

1) Turniej dzieci rodzin adwokackich w wieku do 12 lat. W zależności od ilości zgłoszeń może nastąpić podział na dziewczynki i chłopców.

2) Turniej rodzinny w którym uprawnionymi do udziału są adwokaci i aplikanci adwokaccy wraz z najbliższymi członkami rodziny.

3) Turniej Pań, który w zależności od ilości zgłoszeń może zostać podzielony na dwie grupy wiekowe: do lat 40 i powyżej 40 lat. Uprawnione do udziału są Panie adwokat i aplikantki adwokackie.

4) Turniej deblowy Pań w którym mogą brać udział Panie adwokat i aplikantki adwokackie. Turniej odbywać się będzie bez podziału na grupy wiekowe.

5) Turniej mężczyzn w którym mogą brać udział adwokaci i aplikanci adwokaccy. Turniej odbywać się będzie z podziałem na następujące grupy wiekowe : a) OPEN, b) + 35 lat, c) + 45 lat, d) + 55 lat, e) + 65 lat.
6) Turniej deblowy Panów OPEN ( bez limitu wiekowego dla uczestników )

7) Turniej deblowy Panów, w którym mogą brać udział adwokaci i aplikanci adwokaccy, a łączny wiek pary deblowej nie może liczyć mniej niż 80 lat.

8) Turniej pocieszenia dla Pań.

9) Turniej pocieszenia dla Panów. 10) Turniej Mikst. W przypadku braku odpowiedniej liczby osób, niezbędnej do rozegrania zawodów w danej kategorii,

Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub połączeniu niektórych kategorii. W zakresie sposobu przebiegu zawodów obowiązuje regulamin Polskiego Związku Tenisowego zamieszczony na stronie internetowej Związku. Piłki do gry zabezpiecza organizator.

Każdy z uczestników biorących udział w turnieju zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do gry w tenisa oraz o udziale w Mistrzo-stwach Polski Adwokatów na własne ryzyko i odpowiedzialność. Oświadczenie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.
Ubezpieczenie od zdarzeń losowych związanych z turniejem uczestnicy dokonują we własnym zakresie.

W turnieju mogą wziąć udział adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz najbliżsi uczestników, o ile spełniają kryteria określone we wskazanych kategoriach turniejowych.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2018r. na adres e-mail: biuro@tenislublin.com
(w temacie wiadomości należy wpisać: "MISTRZOSTWA ADWOKATÓW W TENISIE ZIEMNYM"), lub pisemnie na adres: Lubelski Klub Tenisowy Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin.

(pobierz formularz)

Wpisowe wynosi:
1. 450,00 zł od adwokatów
2. 300,00 zł od aplikantów adwokackich i obejmuje udział w grach oraz udział w imprezach towarzyszących dla wszystkich uczestni-ków niezależnie od udziału w grach. Wpisowe nie obejmuje kosztów zakwaterowania, które Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie, dokonując rezerwacji pokoi hotelowych samo-dzielnie.

Wpisowe należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: 83 1600 1101 0003 0501 7567 8001 - Pol-Sart Sp. z o.o. ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin, z dopiskiem "MISTRZOSTWA ADWOKATÓW W TENISIE" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r. W tytule przelewu proszę podać imiona i nazwiska wszystkich osób, których przelew dotyczy.

W przypadku niedokonania przelewu wpisowego we wskazanym powyżej terminie istnieje możliwość wpłaty gotówkowej w dniu losowania, jednakże kwota wpisowego płaconego gotówką wynosi 500,00 zł dla adwokatów oraz 350,00 zł dla aplikantów adwokackich.

Koszt udziału w imprezach towarzyszących dla członków rodzin uczestników oraz osób przez nich zaproszonych wynosi 200,00 zł.
Hotele rekomendowane przez organizatora:

1) Hotel Campanile *** 20-071 Lublin ul. Lubomelska 14, tel. 81 531 84 00, fax 81 531 84 01, email: info@campanile.com. Podczas rezerwacji proszę podać hasło „Mistrzo-stwa w Tenisie”. Z użyciem tego hasła koszt doby hotelowej pokoju jednoosobowego wynosi 175,00 zł./dobę zaś pokoju dwuosobowego 200,00 zł./dobę. W cenie pokoju wliczone jest śniadanie. Koszt monitorowanego parkingu dla aut osobowych 30,00 zł./dobę. Preferencyjne ceny są zagwarantowane dla 40 osób i obowiązują do dnia 7.05.2018 r. Prosimy o pilną rezerwację, albowiem hotel nie może utrzymać preferen-cyjnych cen rezerwacji przez czas nieograniczony z uwagi na odbywającą się w tym samym czasie w Lublinie Noc Kultury.

2) Hotel Piano *** 20-535 Lublin, al. Jana Pawła II 19, tel. 81 458 38 33, email: recep-cja@piano-lublin.pl. Podczas rezerwacji proszę podać hasło „Mistrzostwa w Tenisie”. Z użyciem tego hasła koszt doby hotelowej pokoju jednoosobowego wynosi 175,00 zł./dobę zaś pokoju dwuosobowego 210,00 zł./dobę. W cenie pokoju wliczone jest śniadanie. Miejsca parkingowe na parkingu naziemnym, dla aut osobowych - bezpłat-ne. Preferencyjne ceny są zagwarantowane dla 30 osób i obowiązują do dnia 7.05.2018 r. Prosimy o pilną rezerwację, albowiem hotel nie może utrzymać preferen-cyjnych cen rezerwacji przez czas nieograniczony z uwagi na odbywającą się w tym samym czasie w Lublinie Noc Kultury.

3) Hotel Europa ****, 20-002 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 29, tel. 81 535 03 03, email: rezerwacje@hoteleuropa.pl. Ceny w tym hotelu kształtują się w przedziale 220-280 zł./dobę, za pokój jednoosobowy oraz 260-320 zł./dobę za pokój dwuosobo-wy. W cenie pokoju wliczone jest śniadanie. Organizator nie zapewnia w tym hotelu preferencyjnych cen pokoi.

4) IBB Grand Hotel ****, 20-002 Lublin, Krakowskie Przedmieście 56, tel. 81 44 66 100, fax 81 44 66 200, e-mail: grandhotel@lublinianka.com. Ceny w tym hotelu kształtują się na poziomie w przedziale 220-280 zł./dobę za pokój jednoosobowy oraz 260-320 zł./dobę, za pokój dwuosobowy. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie. Or-ganizator nie zapewnia w tym hotelu preferencyjnych cen pokoi. Organizatorzy zachęcają do pilnego rezerwowania miejsc hotelowych albowiem w dniu 2.06.2018 r. w Lublinie odbywa się Noc Kultury, bardzo ciekawa impreza kulturalna, z którą może wiązać się niestandardowe obłożenie miejsc noclegowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych oraz programu imprezy.

Bliższych informacji udzielają Krzysztof Sokołowski (adwokat) tel. 81 532 95 54 oraz Ksawery Zaborski (LKT) tel. 665 912 554 .

(pobierz plakat)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach.

Komitet Organizacyjny Mistrzostw
Krzysztof Sokołowski
Ksawery Zaborski
Marek Oratowski

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry