Adw. Tomasz Snarski laureatem Nagrody im. Witolda Hulewicza


Adw. Tomasz Snarski został laureatem Nagrody im. Witolda Hulewicza, której XXI edycja odbyła się 23 listopada w Warszawie. Podczas uroczystej gali w auli Domu Literatury nagrodzono wybitnych artystów, naukowców oraz działaczy społecznych.

Nagroda im. Witolda Hulewicza została przyznana adw. Tomaszowi Snarskiemu za twórczość poetycką oraz obronę mniejszości polskiej na Litwie w Parlamencie Europejskim. Adw. Snarski jest autorem m.in. tomików poezji Przezpatrzenia (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012 i 2014) oraz Werblista (Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”, Wilno 2016). W 2011 roku adw. Tomasz Snarski złożył do Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie praw językowych Polaków na Litwie, która jest do tej pory rozpatrywana, pomimo wielokrotnego sprzeciwu ze strony władz litewskich.

W swoim wystąpieniu adw. Snarski podkreślił m.in. znaczenie etosu adwokata, który wymaga postawy zaangażowanej społecznie oraz uwzględniania humanistycznej perspektywy w pracy prawnika. Dobry prawnik to przede wszystkim dobry człowiek i humanista. Stąd jego nastawienie i aktywność, jako osoby działającej na rzecz ochrony praw fundamentalnych oraz prawnika piszącego wiersze.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody znaleźli się także: profesor Romuald Twardowski – kompozytor, profesor Izabellla Galicka – historyk sztuki, która wraz z Hanną Sygietyńską (również nagrodzoną) odkryła jedyny w Polsce obraz autorstwa El Greca pt. „Ekstaza św. Franciszka”, Irena Waluś – polska dziennikarka i działaczka społeczna z Białorusi. W kategorii młodych wyróżniono natomiast wileńskiego poetę Daniela Krajczyńskiego.

W poprzednich edycjach nagrody uhonorowano m.in. Adama Myjaka, Barbarę Wachowicz, Stanisława Jana Rostworowskiego, Wojciecha Siemona czy Romualda Mieczkowskiego. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry