Adwokaci po godzinach - zaproszenie do przysyłania prac


Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera organizuje projekt pod nazwą „Adwokaci po godzinach”. Adwokaci i aplikanci adwokaccy są zaproszeni do przesyłania swoich prac do końca październka br.

Inicjatywa OBA polega na zorganizowaniu wystawy dokonań adwokatów i aplikantów adwokackich na polach pozazawodowych. "Wielu z nas może poszczycić się talentami i osiągnięciami literackimi, muzycznymi, fotograficznymi, naukowymi, sportowymi, turystycznymi i wieloma innymi. Warto te dokonania zebrać w jednym miejscu i zaprezentować publicznie" - wyjaśnia adw. Paweł Gieras, prezes OBA..

OBA planuje otwarcie wystawy, jeżeli będą takie możliwości epidemiczne, już podczas Dni Kultury Adwokatury w listopadzie br. Ekspozycja dokonań środowiska adwokackiego będzie mieć walor integracyjny, ale również wizerunkowy.

Prezes OBA zaprasza Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i przesyłanie swoich prac plastycznych, fotografii, publikacji, pucharów i nagród itp.

Z uwagi na przesunięcie terminu otwarcia wystawy "Adwokaci po godzinach", które planowane jest na dzień 18 listopada br., prace można nadsyłać do końca października br.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adres Krakowska Izba Adwokacka 31-135 Kraków ul. Batorego 17, mail: ora@adwokatura.krakow.pl , tel. 664 152 661

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry