Adwokacki Patron Roku zostanie ogłoszony 28 stycznia 2017


Laureat pierwszej edycji plebiscytu Adwokacki Patron Roku zostanie ogłoszony 28 stycznia 2017 r. Wyboru dokonała Kapituła, która obradowała 7 listopada. 

Na razie o laureacie wiadomo, że pochodzi z izby warszawskiej, przyznano również wyróżnienie dla patrona z izby łódzkiej. Dzięki uprzejmości Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ogłoszenie wyników odbędzie się podczas VII Karnawałowego Balu Aplikantów Adwokackich w Arkadach Kubickiego 28 stycznia 2017 r.

W spotkaniu Kapituły udział wzięli: adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedlilwości, Bartosz Pilitowski z Fundacji Court Watch Polska, apl. adw. Dagmara Miler oraz adw. Joanna Parafianowicz, przedstawiciel organizatora, redaktor naczelna Pokoju Adwokackiego. Z uwagi na inne obowiązki nieobecna była apl. adw. Magdalena Robaszyńska, redaktor naczelna Młodej Palestry, która przekazała na piśmie swoje rekomendacje.

O wyborze zadecydowały takie argumenty, które wskazywały na szczególnie rzetelne, o ile nie wzorcowe, podejście do obowiązków patrona m.in. poprzez zwracanie nieustannej uwagi na zasady etyki i godności zawodu, które winny poprzedzać wszelkie działania adwokata oraz umożliwianie aplikantom nie tylko nauki zawodu, ale także budowania ich własnej renomy.

Plebiscyt zorganizowany został przez "Pokój Adwokacki" i cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony aplikantów adwokackich, jak i adwokatów, którzy także zgłaszali swoich byłych patronów.

 

Informacja i zdjęcia dzięki uprzejmości adw. Joanny Parafianowicz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/