Krakowski koncert upamiętniający adwokatów – ofiary katastrofy smoleńskiej

10 marca 2020 r. w Klubie Adwokackim im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie odbył się uroczysty koncert  zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie przy udziale Naczelnej Rady Adwokackiej poświęcony adwokatom, którzy zginęli  w  katastrofie smoleńskiej niemal przed 10 laty, a to : adw. Joanna Agacka–Indecka, prezes Naczelnej Rada Adwokackiej, adw. Jolanta Szymanek-Deresz, b. szefowa Kancelarii Prezydenta RP., adw. Stanisław Mikke, redaktora naczelny „Palestry”, adw. Stanisław Zając, b. wicemarszałek Sejmu RP.

Koncert był wielkim przeżyciem artystycznym za sprawą wybitnych artystów, którzy wystąpili: Elżbiety Towarnickiej  (śpiew),  prof. Marioli Cieniawy (fortepian), Mari Sławek (skrzypce), prof. Doroty Imiełowskiej (wiolonczela) oraz wielkiej artystki Teatru Starego w Krakowie – prof. Anny Polony, która w sposób niezrównany recytowała wiersze Jana Kasprowicza m.in. „ Przeprosiny Boga”, „ Modlitwa wędrownego grajka” oraz słynny wiersz Bolesława Leśmiana „Szewczyk”:

W mgłach daleczeje sierp księżyca,

 Zatkwiony ostrzem w czub komina,
 Latarnia się na palcach wspina
 W mrok, gdzie już kończy się ulica.
 Obłędny szewczyk — kuternoga
 Szyje, wpatrzony w zmór odmęty,
 Buty na miarę stopy Boga,
 Co mu na imię — Nieobjęty!

 Błogosławiony trud,
 Z którego twórczej mocy
 Powstaje taki but
 Wśród takiej srebrnej nocy!

 Boże obłoków, Boże rosy,
 Naści z mej dłoni dar obfity,
 Abyś nie chadzał w niebie bosy
 I stóp nie ranił o błękity!
 Niech duchy, paląc gwiazd pochodnie,
 Powiedzą kiedyś w chmur powodzi,
 Że tam, gdzie na świat szewc przychodzi,
 Bóg przyobuty bywa godnie!

Błogosławiony trud,

 Z którego twórczej mocy
 Powstaje taki but
 Wśród takiej srebrnej nocy!

 Dałeś mi, Boże, kęs istnienia,
 Co mi na całą starczy drogę, —
 Przebacz, że wpośród nędzy cienia
 Nic ci, prócz butów, dać nie mogę.
 W szyciu nic niema, oprócz szycia,
 Więc szyjmy, póki starczy siły!
 W życiu nic niema, oprócz życia,
 Więc żyjmy aż po kres mogiły!

 Błogosławiony trud,
 Z którego twórczej mocy
 Powstaje taki but
 Wśród takiej srebrnej nocy!

Inicjator koncertu i jednocześnie prowadzący adw. Stanisław Kłys z NRA, witając zebranych w imieniu prezesa NRA adw. Jacka Treli i dziekana ORA w Krakowie adw. Pawła Gierasa, mówił o tragedii jaka spotkała Adwokaturę 10 lat temu i o tym że pamięć o adwokatach, których już nie ma w Adwokaturze była, jest i będzie zawsze żywa. Wspomniał także, iż specjalny koncert na skalę ogólnopolską wyznaczony na dzień 21 marca 2020 r.  jaki miał się odbyć w Warszawie, w związku z zaistniałą sytuacją nie obędzie się  w tym terminie i zostanie przeniesiony najpewniej na maj 2020 r. Natomiast dzisiejszy koncert stanowi prolegomenę tych obchodów.

Dwugodzinny koncert pozostawił na wszystkich niezatarte wrażenia, a w szczególności Pierwsze Trio elegijne G-moll Sergiusza Rachmaninowa, które jest jakby kwintesencją bólu po stracie bliskich osób, grane na skrzypce, wiolonczelę i fortepian.  Podobnie jak i pieśni cudownie  śpiewane przez Elżbietę Towarnicką, zwłaszcza utwory Mieczysława Karłowicza  „ Pamiętam ciche, jasne, złote dnie”, czy „ Mów do mnie jeszcze” – do słów Kaźmierza Przerwy-Tetmajera.

W programie znalazły się m.in. takie utwory  jak: Prayer (Modlitwa) - Blocha, Grzegorza Fitelberga - Mazurek, Gluck’a – Melodia.

Koncert zgromadził liczną, wierną publiczność oczekującą prawdziwego przeżycia artystycznego i duchowego, w czasie pustych sal stanowi prawdziwy ewenement.  

Jest prawdziwym dobrem to, że Adwokatura Polska pamięta o tych, którzy odeszli, ale także o tym, że takie wieczory, takie spotkania i potrzeba obcowania ze sztuką wysoką jest wieczna i cieszy, że w przyszłości tego typu imprezy - tak wysoko cenione - będą organizowane.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry