Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 grudnia 2019 r., adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu opłatkowym izby bydgoskiej (czytaj relację)

20 grudnia 2019 r., adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w spotkaniu opłatkowym izby poznańskiej.

30 grudnia 2019 r., adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z prof. Jerzym Duszyńskim, prezesem Polskiej Akademiii Nauk, jego dwoma zastępcami -  prof. Pawłem Rowińskim oraz prof. Stanisławem Filipowiczem, a także r.pr. Maciejem Bobrowiczem, prezesem KRRP i sędzią Krystianem Markiewiczem, prezesem IUSTITII. Spotkanie poświęcone było sytuacji w wymiarze sprawiedliwości po wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz po uchwaleniu 20 grudnia 2019 r. przez Sejm ustawy zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry