Mistrzostwa Adwokatury w tenisie ziemnym w czerwcu

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA serdecznie zapraszają do udziału w XXXVII Mistrzostwach Polski Adwokatów w Tenisie, które rozegrane zostaną w dniach 4 – 7 czerwca 2015r. w Bydgoszczy.

Mistrzostwa rozegrane będą na kortach Klubu Tenisowego CENTRUM położonych przy ul. Nowotoruńskiej 8 w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami i regulaminami Polskiego Związku Tenisowego ogłoszonymi na stronie Amatorski Tenis Polski (www.atp.org.pl).

Uczestnikami zawodów mogą być adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz goście i najbliżsi uczestników w kategoriach dodatkowych (turniej dzieci, rodzinny, VIP). Mistrzostwa rozegrane będą na kortach ziemnych, a w przypadku konieczności gry na hali (warunki pogodowe itp.) na kortach z nawierzchnią welurową. Piłki do gier zapewnia organizator.

Każdy z uczestników biorących udział w zawodach winien złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do gry w tenisa oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie dokonują ubezpieczenia uczestników Mistrzostw oraz osób towarzyszących. Każdy z uczestników bierze udział w mistrzostwach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Uczestnicy mogą w grze pojedynczej wystąpić w niższej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik, w razie potrzeby zobowiązany jest rozegrać dwa mecze singlowe i jeden mecz deblowy lub mixt lub jeden mecz singlowy i dwa mecze deblowe lub mixt. Nie dotyczy to osób grających w kilku kategoriach wiekowych i turnieju pocieszenia.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeń w terminie do 22 maja 2015r. na adres mailowy sekretariat@ora.bydgoszcz.pl (jako temat wskazując tenis)  faxem pod nr 523730144 lub pisemnie na adres ORA Bydgoszcz ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz.  (zobacz formularz)

Wpisowe wynosi: 400 zł dla adwokatów, 300 zł dla aplikantów adwokackich, 250 zł od osób uczestniczących w imprezach Mistrzostw. Wpisowe obejmuje dla grających udział w turnieju, a dla wszystkich poczęstunek na kortach oraz udział w imprezach towarzyszących.

Wpisowe można uiścić: przekazem pocztowym na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy: ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz lub przelewem na konto bankowe ORA Bydgoszcz pod nr: 27 13 20 11 17 20 31 03 47 2000 00 13  z dopiskiem "Mistrzostwa Polski Adwokatów w tenisie 2015" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2015r. lub w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju. W tytule zapłaty proszę podać imiona i nazwiska osób, których przelew dotyczy.

Mecze rozgrywane będą w kategoriach:

I. Panie

a) gra pojedyncza kategoria OPEN (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestniczek będą przewidziane kategorie wiekowe)

b) gra podwójna;

II. Panowie

a) gra pojedyncza:

 - kategoria OPEN;

 - kategoria 36 – 45 lat (rok ur. 1979 – 1970);

 - kategoria 46 – 55 lat (rok ur. 1969– 1960);

 - kategoria 56 - 65 lat (rok ur. 1959 – 1950)

 - kategoria +65 ( rok ur. 1949 i wcześniej);

b) gra podwójna (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników będą przewidziane kategorie wiekowe).

W grze podwójnej mężczyzn w przypadku braku kategorii wiekowych, w jednej parze suma wieku obu uczestników nie może niższa niż 78.

III. KATEGORIE DODATKOWE

- dzieci do lat 15 (łącznie chłopcy i dziewczęta – rok ur. 1999 i młodsi);

- turniej mikst w kategorii open (w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników będą przewidziane kategorie wiekowe);

- turniej pocieszenia dla mężczyzn i kobiet (gra pojedyncza)

- turniej rodzinny;

- turniej VIP (dla sponsorów i patronów medialnych Mistrzostw)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii wiekowych.

(zobacz program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/