Książka nt. oceny wartości dowodowej zeznań świadków


Ukazała się praca zbiorowa pod redakcją naukową adwokata Bartosza Wojciechowskiego, pt. „Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków”.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, noszących tytuły: Znaczenie procesowe opinii psychologicznej w sprawach zeznań świadków, Psychologiczne uwarunkowania podatności na sugestię, Świadek pokrzywdzony czy świadek krzywdzący? Terapia zorientowana na wypartą pamięć, Jak prawidłowo oceniać szczerość zeznań? czynniki wpływające na trafność Opartej na Kryteriach Analizy treści (cBcA), Analiza zeznań świadków dorosłych z zastosowaniem metody Scientific Content Analysis (ScAN), Rola ekspresji mimicznej w ocenie prawdziwości wypowiedzi, Reguły sędziowskiej oceny wiarygodności zeznań świadków. 

"Już sam tytuł budzi nadzieję, że publikacja obejmowała będzie szeroko pojętą problematykę psychologii zeznań świadków oraz że stanowiła będzie kompendium wiedzy o najważniejszych zagadnieniach z tej dziedziny. W mojej ocenie publikacja stanowi udaną próbę szerokiej prezentacji i dociekliwej analizy tego intrygującego i złożonego zagadnienia. Zakres tej pracy i zawarte w niej treści sprawiają, że jest to wyjątkowo bogate źródło wiedzy czytelnie uporządkowanej, dotyczącej wszystkich istotnych aspektów uwarunkowań i wartości dowodowej zeznań świadków". - czytamy w recenzji prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Książkę można kupić za pośrednictwem strony Księgarnia internetowa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/