Piąte Dni Kultury Adwokatury w Krakowie


Piąte już Dni Kultury Adwokatury Polskiej odbyły się od 19 do 22 listopada w Krakowie. Zostały zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i jak co roku zgromadziły adwokatów z całego kraju.

Dni Kultury Adwokatury zainaugutrował adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w Klubie Adwokackim im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej 19 listopada. Podkreślił on integracyjną rolę tego cyklicznego wydarzenia, skupiającego adwokatów wokół tzw. kultury wysokiej. Dni Kultury stały się już ważną częścią wizerunku krakowskiej izby, ale i całej Palestry i są inicjatywą nieporównywalną z działanością innych samorządów prawniczych. 

Adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie zapewnił, że izba krakowska nie ustanie we wspieraniu zaróno Dni Kultury, jak i cyklicznie odbywających się koncertów w Klubie Adwokata. Z kolei adw. Stanisław Estreich, przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA, dodał, że dołoży wszelkich starań, by utrzymywać wysoki poziom integracyjnych wydarzeń, na które przyjeżdżają adwokaci z całej Polski. Deklaracje kontynuacji inicjatyw opartych na wydarzeniach kulturalnych złożył także ich inicjator - adw. Stanisław Kłys. Jego zdaniem, działania te służą nie tylko integracji środowiska adwokackiego, ale także upowszechnianiu tzw. kultury wysokiej.

Dni Kultury odtworzył koncert pieśni Leonarda Cohena w wykonaniu Pawła Orkisza z zespołem. Był to koncert poświęcony pamięci zmarłego w tym roku adw. Marka Stoczewskiego byłego dziekana ORA w Krakowie.

W kolejnym dniu, 20 listopada, w programie było zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Licznych gości oprowadzała dyrektor dr Masza Potocka. W Klubie Adwokackim wystawiono niedawno odnalezioną jednoaktówkę Sławomira Mrożka pt. „Jeleń” (Klub Adwokatów w Krakowie mieści się w zabytkowej Kamienicy pod Jeleniem). Wystąpili artyści Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Mrożek napisał sztukę w 1965 r., a mimo to jej przesłanie nie traci na aktualności. Przed spektaklem adw. Stanisław Kłys wygłosił krótki wykład, w którym przypomniał, że Sławomir Mrożek miał kilka wieczorów autorskich w Klubie Adwokackim. Ostatnie z nich miało miejsce kilka dni przed jego wyjazdem z Polski do Nicei. Uczestnicy wieczoru wysłuchali też recytacji krótkiego tesktu S. Mrożka pt. „Rewolucja”. 

Wieczór zakończył koncert prof. Łukasza Długosza i Andrzeja Jungiewicza. W programie były utwory W.A. Mozarta, T. Szeligowskiego, K. Szymanowskiego, I.F. Dobrzyńskiego, T. Böhma, K. Pandereckiego i S. Prokofiewa. Prof. Długosz grał na flecie wykonanym z 18-karatowego złota. Otrzymał go od wdowy po największym fleciście naszych czasów, zmarłym w 2000 r. Jean-Pierre Rampalu, w dowód uznania dla umiejętności polskiego artysty. 

W sobotę, 21 listopada, goście zwiedzali Wawel, a przewodnikiem był jego wieloletni kustosz, a obecnie dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury UP JPII, prof. Kazimierz Kuczman. Ten punkt programu cieszył się ogromną frekwencją. Po południu w Klubie odbył się koncert w wykonaniu Alchemy Trio, Waghalter Quartet oraz artystki Narodowego Teatru Starego w Krakowie Doroty Segdy. Aktorka recytowała wiersze poetów iberoamerykańskich, z towarzyszeniem akompaniamentu: muzycy grali tanga A. Piazzolli, Beethovena, Mendelsona.

W drugiej części koncertu zaprezentowano muzykę żydowską i tanga C. Gardela - pod dyrekcją Doroty Imiełowskiej, reprezentującą Akademię Muzyczną w Krakowie. Artystka wraz ze swoim zespołem występuje w Klubie Adwokatów od wielu lat, a jej koncerty cieszą się niezmiennie uznaniem słuchaczy (była m.in koncertmistrzynią w sławnej orkiestrze powołanej przez Krystiana Zimmermanna z okazji 150. rocznicy śmierci Chopina). Uczestnicy Dni Kultury mogli także wysłuchać koncertu wybitnego saksofonisty tenorowego Janusza Muniaka, który występował wraz z zespołem. 

Na zakończenie Dni Kultury Adwokatury miałą miejsce msza sprawowana przez o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP w kościele Św. Trójcy. Eucharystia zgromadziła ok. dwóch tysięcy osób, do kościoła wprowadzono sztandar Adwokatury. Dominikanin mówił o potrzebie zdania rachunku z tego, co każdy czyni - zarówno prywatnie, jak i w życiu zawodowym.

W piątych Dniach Kultury Adwokatury Polskiej uczestniczyli nie tylko adwokaci, a także sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele władz z Wojewodą Małopolskim i rektorami szkól wyższych. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry