Rejs Adwokacki im. adw. M. Budzanowskiej po Jezioraku 6-9 czerwca


XXIX Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku odbędzie się 6-9 czerwca 2019 r. Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela.

Organizatorzy zapraszają żeglarzy, motorowodniaków, osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa do udziału w Rejsie. W tym roku udział w Rejsie zapowiedzieli gościnnie adwokaci zrzeszeni w Klubie Rowerowym Adwokatury Polskiej, który powstał w 2018 r.w Zamościu i którego prezesem jest adw. Cezary Lipko.

Tegoroczny Rejs zbiegł się z 40. rocznicą pierwszego rejsu, który odbył się w 1979 roku i którego organizatorem i pomysłodawcą był adw. Konrad Urbanowicz. Po raz pierwszy do organizacji Rejsu włączył się Ośrodek Badawczy Adwokatury NRA i jego prezws adw. Andrzej Zwara, który poprowadzi konferencję naukową  w Jażdżówkach.

Tradycyjnie po pierwszym dniu Rejsu w ośrodku w Jażdżówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie ziemnym oraz zawody wędkarskie, zaś członkowie Klubu Rowerowego pojadą dookoła Jezioraka - najdłuższego jeziora w Polsce, pod przewodnictwem Komandora tego Rajdu notariusz Bożeny Kozielskiej.

Organizatorami Rejsu są :

- adw. Andrzej Kozielski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce dziekan ORA Olsztyn

- adw. Ryszard Afeltowicz

- adw. Marek Skrzeczkowski

- Andrzej Szydzik, dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat  

Koszt uczestnictwa w rejsie: adwokaci – 450 zł, aplikanci adwokaccy 250 zł. 

Wpisowe płatne na rachunek bankowy: 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2019”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 roku, dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn (pobierz zgłoszenie), najlepiej mailowym przesłać na adres: ora.olsztyn@adwokatura.pl lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn z podaniem dokładnych personaliów, adresu zamieszkania i PESEL (niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby, które nie podadzą danych, nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja  2019 roku, wpisowe nie będzie zwracane.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, udział w Balu Komandorsko-Dziekańskim, udział w Seminarium Naukowym, ubezpieczenie NW, ochronę WOPR uczestników regat , puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz pamiątki z rejsu.

Tegoroczny Rejs będzie sponsorowany m.in. przez Nest Bank Oddział w Olsztynie, Wydawnictwa Wolters Kluwer, Beck, firmę Bi-eS „URODA”, firmę „Dominik” Dominik Pawlikowski oraz inne.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie, tak jak było to praktykowane dotychczas. Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem, iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników, wskazane jest wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC.

Przykładowe przystanie, w których można zarezerwować jachty:

Przystań „MARIBO „ Szałkowo  Nr 11.A - tel.669-441-440, 603-970-390

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 –tel.601-489-319

Pomocy w wynajęciu jachtu może udzielić dyrektor sportowy Andrzej Szydzik tel. 502-090-893 oraz adw. Andrzej Kozielski tel. 603-773-222

Każdy z uczestników Rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzi dyrektor sportowy Rejsu Andrzej Szydzik.           

 

PROGRAM REJSU :

05 czerwca 2019  (środa)  uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do Rejsu i regat.

06 czerwca 2019 (czwartek) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie będzie baza Rejsu i jego biuro.

godz. 9.00 - śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień  z 5 na 6 czerwca 2019, na własny koszt w hotelu Port 110, Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników Rejsu

godz. 11.30 - odprawa sterników

godz. 12.00 - wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek, Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak

godz. 14.00 -15.00 - ciepły posiłek w Ośrodku Gerczak w Jażdżówkach

godz. 16.00 -19.00– zawody sportowe : mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej, tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie, konferencja naukowa OBA.

godz. 19-20 - kolacja

godz. 20 -  dyskoteka, którą poprowadzi Leszek Teofilak

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny koszt z 6 na 7 czerwca 2019 i z 7 na 8 czerwca (numer kontaktowy 622-227-843 z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim)  biuro@mcawgerczak 

7 czerwca  2019r ( piątek)

godz. 9-11 - śniadanie

godz. 11.30 - odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA, pierwszy etap,  okolice Jażdżówek i Zatoka Widłągi

godz.13-16 – regaty, pierwszy etap

godz. 16.00-17.00 - Port w Jażdżówkach, ciepły posiłek oraz wędzona sielawa

godz. 20.00 - Bal Dziekańsko-Komandorski (obowiązkowe stroje żeglarskie) występ zespołu „Sztywny Rumpel”

8 czerwca 2019 sobota ( Siemiany)

w godz.8-10- śniadanie

godz. 10.30 - odprawa sterników

godz.11.00 – regaty, drugi etap, trasa z Jażdżówek do Siemian

godz. 15-16 - Port Przystani Żeglarskiej „Eko Marina” w Siemianach, ciepły posiłek  w Ośrodku „Cykada” w Siemianach

godz. 19-20  Ośrodek „ Cykada”- ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych i wędkarskich, wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu i najsympatyczniejszej uczestniczki, wręczenie pucharów i nagród, kolacja grillowa, dyskoteka, zakończenie XXIX Rejsu Adwokackiego.

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi z 8 na 9 czerwca w Siemianach w Pensjonacie „ Biały Domek”, nr kontaktowy 602-640-850

9 czerwca 2019r ( niedziela)

w godz.8.00-11.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

Na Rejs zapraszają Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA, pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury Polskiej NRA pod przewodnictwem adw. Andrzeja Zwary.

 

Przewodniczący Komitetu                Dziekan ORA w Olsztynie  

Organizacyjnego                                      adw. Stefan Salamon

adw. Andrzej Kozielski                                           

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry