Rejs adwokacki po Jezioraku 14-17 czerwca


Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha, zaprasza do uczestnictwa w XXVIII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku 14-17 czerwca. Rejs odbędzie się pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli.

Tegoroczny Rejs odbędzie się w roku dla adwokatury szczególnym w 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Zapraszamy  żeglarzy, motorowodniaków osoby towarzyszące oraz sympatyków piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz wędkarstwa.

Tradycyjnie po pierwszym dniu rejsu w ośrodku w Jażdżówkach odbędą się zawody sportowe w piłce siatkowej, piłce  nożnej, tenisie ziemnym  oraz zawody wędkarskie.

Koszt uczestnictwa,  od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł.  / wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza, nr. konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2018”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 roku, dowód wpłaty  wraz ze zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn, najlepiej mailowym przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl, lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn  z podaniem dokładnych personaliów, adresu zamieszkania i PESEL ( niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby które nie podadzą danych, nie będą korzystały z ubezpieczenia).

(karta zgłoszeniowa)

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja  2018 roku wpisowe nie będzie zwracane.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie NW, ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz pamiątki z rejsu.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak jak było to praktykowane dotychczas. Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji  w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z faktem, iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników, wskazanym by było wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC.

Podajemy przykładowo  przystanie, w którym można zarezerwować jachty:

Przystań MARIBO" Szałkowo  Nr 11.A - tel.669-441-440 ,603-970-390, mail www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława ulica Ostródzka 46b/15 –tel.601-489-319 mail Yacht.gancek 

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku  problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie, proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu- adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509-317-990), Dyrektorem Sportowym- Andrzejem Szydzikiem, (tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim (tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ).

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Organizatora Regat.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą, komandor Rejsu adw .Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik.          

Organizatorami rejsu są :

adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn
adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu
adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu
Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat  

PLAN REJSU :

13 czerwca 2018 (środa) uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.

14 czerwca 2018 (czwartek) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu.

O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych na dzień  z 13/14 czerwca 2017, na własny koszt w hotelu Port 110, Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informuję, iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu,

godz. 11.30 odprawa sterników,

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak,

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jażdżówkach,

godz. 16.00 -19.00– zawody sportowe: mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej, tenis ziemny kobiety i mężczyzn, zawody wędkarskie sponsorowane i przeprowadzone  przez Pana Marcina Deutera Prezesa znanej firmy wędkarskiej „Cupido” w Iławie.

godz 19-20  kolacja

godz. 20  pozostaniemy w klimacie żeglarskim  i biesiadnym- dyskoteka, którą poprowadzi  jak zwykle od wielu lat, Leszek Teofilak

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny  koszt z 14/15 czerwca 2017 i z 15/16 czerwca 2017r (numer kontaktowy 622-227-843  z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak 

15 czerwca  2018r (piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.

godz. 11.30 - odbędzie się  odprawa sterników (przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA  - (pierwszy etap)

godz.13-16 – regaty - (pierwszy etap), regaty odbędą się na odcinku Jażdżówki- Siemiany,

godz. 16.00-17.00 przybywamy do portu w Siemianach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb, Restauracja „Cykada”

godz. 20.00 Bal Dziekańsko-Komandorski ( stroje obowiązkowe żeglarskie)

16 czerwca 2018 sobota ( Siemiany)

w godz. 8-10- śniadanie

godz. 10.30 odprawa sterników

godz.11.00 – regaty (drugi etap), trasa z Siemian do Sarnówka  

godz. 15-16 – przypływamy do  Ośrodka telewizji Polskiej w Sarnówku, gdzie czeka na nas ciepły posiłek,

godz. 19-20 ogłoszenie wyników regat oraz zawodów sportowych i wędkarskich, wręczenie pucharów i nagród, wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu  i najsympatyczniejszej  uczestniczki - wręczenie pucharów i nagród, kolacja grillowa, występ zespołu szantowego, zakończenie XXVIII Rejsu Adwokackiego. 

Uwaga – istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi  w Sarnówku z dnia 16/17 czerwca 2018r,  na własny koszt (numer kontaktowy 786-886-408)

17 czerwca 2018r ( niedziela)

w godz. 8.00-11.00 śniadanie i indywidualny powrót do Iławy

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego            Dziekan ORA Olsztyn

adw. Andrzej Kozielski                                         adw. Stefan Salamon


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry