Spotkania młodych adwokatów 8 i 12 kwietnia

Otwarte spotkania młodych adwokatów odbędą się 8 i 12 kwietnia w Warszawie. Gościem pierwszego będzie  adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, zaś kolejnego adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

8 kwietnia (piątek) od godz. 18.00 do 20.00 w siedzibie I-View przy ul. Mazowieckiej 9, adw. Ziemisław Gintowt, były Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek NRA, przybliży tematykę życia samorządowego oraz jego istotności z punktu widzenia przyszłości zawodu adwokata. Podczas spotkania przestawione zostaną również podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu zgromadzenia izby adwokackiej, oraz organizacja życia samorządowego (organy izby, komisje, koła, sekcje tematyczne, projekty i inicjatywy nieformalne).

Z kolei już we wtorek, 12 kwietnia, z młodymi adwokatami spotka się adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Przybliży tematykę życia samorządowego oraz jego istotności z punktu widzenia przyszłości zawodu adwokata. Przedmiotem spotkania będzie omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania samorządu adwokackiego, zmian zachodzących w Adwokaturze na przestrzeni ostatnich kilku, a także wyzwań i szans, jakie stawia przed Adwokaturą znaczny wzrost liczny adwokatów. 

Początek spotkania o godz. 18.00 w siedzibie I-View przy ul. Mazowieckiej 9.

Organizatorami spotkań są: adw. Przemysła Barchan (przemyslaw.barchan@gmail.com), adw. Jakub Bartosiak (kuba@bartosiak.com.pl), adw. Andrzej Bieńkowski (andrzej.bienkowski@adwokatura.pl ), adw. Andrzej Chudy (andrzej.chudy@akch.pl), adw. Maciej Górski (adwokat@maciej-gorski.pl), adw. Jacek Mikołajanek (jacek.mikolajonek@gmail.com)

PrawoRządni

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/