V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Brydżu Sportowym

V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Brydżu Sportowym odbyły się 7-9 kwietnia w Olsztynie. Indywidualnym Mistrzem Adwokatury został adw. Marek Dargas  z Siedlec.

Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu i pomocy finansowej ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej, Komisji Integracji Środowiskowej Sportu i Wypoczynku  przy NRA oraz Rady Adwokackiej w Olsztynie.

W mistrzostwach wzięło udział 36 zawodniczek i zawodników w tym 26 adwokatów i aplikantów adwokackich oraz 10 osób reprezentujących inne zawody prawnicze. Rozegrano przez 3 dni 4 turnieje: indywidualny, dwa parami oraz turniej drużynowy.

Indywidualnym Mistrzem Adwokatury został adw. Marek Dargas z Siedlec, II miejsce zajął adw. Lech Kasprzyk z Częstochowy, a III  apl. adw. Marcin Janik z Częstochowy.

Mistrzami Adwokatury w turnieju na zapis maksymalny zostali adw. Andrzej Domański i adw. Roman Zielinski z Olsztyna, II miejsce zajęli adw. Marek Dargas z Siedlec i adw. Wiktor Kołakowski z Płocka, a III - adw. Paweł Bubnowski i adw. Jan Wasilewski z Olsztyna.

Mistrzami Adwokatury na zapis meczowy (imp) zostali adw. Tomasz Głuszek i adw. Jacek Kozłowski z Torunia, II miejsze zajęli adw. Czesław Reut i adw. Andrzej Szydziński z Olsztyna, a III  adw. Andrzej Krysiuk i Wojciech Skorupski z Płocka.

Drużynowymi Mistrzami Adwokatury zostali adw. Czesław Reut i adw. Andrzej Szydziński z Olsztyna i radcy prawni Krzysztof Kulka i Krzysztof Roguski z Mińska Maz., a II miejsce zajęli adw. Marek Dargas (Siedlce ) i adw. Wiktor Kołakowski oraz Andrzej Krysiuk i Wojciech Skorupski z Płocka.

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami oraz butelkami wina (otrzymanymi od sponsora), a wszyscy uczestnicy publikacjami od wydawnictwa CH Beck oraz okolicznościowymi gadżetami.

Puchary i nagrody wręczał adw. Stefan Salomon, dziekan ORA w Olsztynie.

Organizatorzy dziękują Naczelnej Radzie Adwokackiej, Przewodniczącemu Komisji Integracji Środowiskowej Sportu i Wypoczynku przy NRA oraz Okręgowej Radzie  Adwokackiej w Olsztynie za pomoc i wsparcie finansowe w organizacji Mistrzostw.

Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego  

adw.Andrzej Szydziński            

(list z podziękowaniami)                              

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry