V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej


Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej. Honorowy Patronat nad V Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

Turniej rozpocznie się 20 maja o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00.

Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą Hali piłkarskiej przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie. 

W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się wyłącznie z członków samorządów prawniczych. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności zawodnika do samorządu zawodowego. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do samorządu prawniczego, spokrewnioną z zawodnikiem biorącym udział w turnieju, niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem uprzedniej akceptacji danej osoby przez Organizatora. Liczba drużyn została ograniczona do osiemnastu. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego oraz akceptacja Regulaminu.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 13 maja 2017 roku na email: turniej.orawaw@gmail.com korzystając z załączonego formularza.

(pobierz formularz)

Bieżące informacje o Turnieju dostępne pod adresem: www.ora-warszawa.com.pl (Facebook)

Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dnia 13 maja 2017 roku dokonać wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane przez Organizatora. Wpłata wpisowego powinna następować po potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie Turnieju.

Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2x7 min. Dokładna formuła Turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowało wydawnictwo CH Beck oraz Wolters Kluwer.

Komitet Organizacyjny:

adw. Monika Rajska – Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
adw. Konrad Opalski –  Główny organizator, Członek Komisji
adw. Albert Stankiewicz – Członek Komisji
adw. Jakub Szczepkowski
adw. Piotr Warchoł – Członek Komisji
Marta Wyszynska, doktorantka SGH


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry