V Rajd Świętokrzyski – zaproszenie

Kolejny, piąty już, Rajd po Górach Świętokrzyskich, odbędzie się 7 lipca br.

Trasa rajdu tym razem będzie wiodła szlakami:  

Łagów– Płucki – Wał Małacentowski – Kobyla Góra  – Trzcianka – Święty Krzyż– Przełęcz Hucka. Zakończenie w Karczmie – Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej u podnóża Św. Krzyża. Wycieczkę oprowadzi dr Cezary Jastrzębski (UJK).

Rajd rozpocznie się na rynku w Łagowie, dojazd uczestników autokarem bądź transportem własnym. Po pokonaniu trasy rajdu i dotarciu do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej na jego uczestników będzie czekał poczęstunek w Karczmie Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej. 

Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 9.30. Dla osób deklarujących skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi około godziny 8.30 z parkingu przy KCK od strony ul. Winnickiej i Kopernika. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy rajdu oraz miejsca biesiady. Zakończenie rajdu w godzinach popołudniowych.

Szczegóły organizacyjne związane z wyjazdem do Łagowa zostaną podane w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu liczby uczestników.

Dla osób przyjezdnych istnieje możliwość rezerwacji we własnym zakresie hotelu na terenie Kielc bądź w Cedzynie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w rajdzie proszone są o zgłoszenie do biura ORA w Kielcach w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku. Jednocześnie razem ze zgłoszeniem proszę o wskazanie, czy będą Państwo korzystali z przejazdu autokarem. (e-mail: ora.kielce@adwokatura.pl; 41 344 17 56)

Wpisowe, (częściowa partycypacja w kosztach imprezy) w kwocie 40 zł/os. dla adwokatów i ich rodzin, 20 zł/os. dla aplikantów adwokackich i ich rodzin; płatne wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w rajdzie.

Organizatorem Rajdu jest Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach oraz Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy ORA w Kielcach

czytaj szczegóły

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry