VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA zapraszają wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych na VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej 18 maja.

To największe wydarzenie sportowe organizowane przez Izbę warszawską. W tym roku wpisane jest w obchody 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie. W poprzednich edycjach udział brało ponad 200 prawników z całej Polski, a także drużyny zagraniczne z Litwy i Łotwy. Honorowy Patronat nad VII Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie (zobacz stronę hali) Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się wyłącznie z członków samorządów prawniczych. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności zawodnika do samorządu zawodowego. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do samorządu prawniczego, spokrewnioną z zawodnikiem biorącym udział w turnieju, niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem uprzedniej akceptacji danej osoby przez Organizatora. Liczba drużyn została ograniczona do osiemnastu. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego oraz akceptacja Regulaminu:

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 12 maja 2019 roku na adres e-mail: pawel@halapilkarska.pl korzystając z załączonego formularza.

Bieżące informacje o Turnieju dostępne pod adresem: www.ora-warszawa.com.pl oraz profilu na FB (zobacz profil)

Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dokonania wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego do 14 maja br. na konto wskazane przez Organizatora. Wpłata wpisowego powinna następować po potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie turnieju.

Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2×7 min. Dokładna formuła turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Zachęcamy do udziału w turnieju oraz kibicowania.
adw. Monika Rajska, przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

VII Turniej Piłki Nożnej Adwokatów – Regulamin

VII Turniej Piłki Nożnej Adwokatów – Formularz

 

 

Na prośbę organizatorów publikujemy komunikat w wersji angielskiej:

7th Open Lawyers Football Cup of Polish

Bar Association

HOST:
Warsaw Bar Association and Integration, Culture and Sports Commission of the Polish Bar Council under the auspices of the Dean of the Warsaw Bar Association.

DATE:
Date: May 18th 2019
Competition starts: 10:00 am
The official opening: 12:00 pm

PLACE:
Football Center at Księcia Bolesława street 1/3, Warsaw:  http://halapilkarska.pl/

APPLICATION:
Deadline: May 12th 2019
Maximum number of teams is 18 – application date decides.
Applications should be sent by e-mail: pawel@halapilkarska.pl


CONDITIONS OF PARTICIPATING:
The tournament is open to the teams consisting of different lawyer professions as defined in Tournament Rules. Each team may register from 6 up to 10 players. Players shall provide proof of their membership to the Bar or other legal society. The Organizer reserves the right to verify the membership of each player. Under prior consent of the Organizer, each team is allowed to register one player who is not a lawyer, but such player has to be related to other registered player and not being a professional football player.

FORMAT OF COMPETITION:
The matches will be played in groups or cup draws (play-off) format or both.  The rules of Polish Football Association shall apply with exceptions as indicated in the Tournament rules. Details of competition format will announced later depending on number of teams.
Tournament news will be announced by e-mail and on Facebook site: www.ora-warszawa.com.pl   https://www.facebook.com/events/572862553225879/

AWARDS:
Trophies and prizes for the three winning teams, top scorer and best goalkeeper.

FEE:
The fee is 500 PLN per team and includes drinks & refreshments during the tournament.

ACCOMMODATION:
Accommodation for the players is available at Hotel Mundial located in the football center (it is not mandatory).  The special rate of 70 PLN per person (approx. 16 EUR) in the double room applies if booked directly until April 30th. More information: Hotel Mundial, Księcia Boleslawa street 1/3, 01-425 Warsaw, tel / fax 22 3236095, info@halapilkarska.pl. Accommodation in the hotels in the center of Warsaw may also be available upon a team request.

Representatives of the Host:
adw. Monika Rajska – Head of the Integration Sport and Culture Commission of Warsaw Bar Association

Komitet Organizacyjny:
Pawel Leszczyński, tournament director
adw. Marta Wyszyńska, main organizer
adw. Konrad Opalski
adw. Jakub Szczepkowski
adw. Albert Stankiewicz
apl. adw. Łukasz Borkowski
apl. adw. Alina Malanchyn

(Tournament Rules)

(Registration Form)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry