X Dni Kultury Adwokatury Polskiej

Koncerty, wykład, specjalny spektakl Piwnicy pod Baranami, wystawa pozazawodowych osiągnięć adwokatów, zwiedzanie Krakowa i Opactwa Benedyktynów w Tyńcu – te i inne wydarzenia złożyły się na jubileuszowe X Dni Kultury Adwokatury Polskiej. Święto Adwokatury miało już tradycyjnie miejsce w Krakowie – od 11 do 14 listopada br.

W jubileuszowym dla tego cyklicznego wydarzenia roku program Dni Kultury był bogaty. Zainicjowało go otwarcie  wystawy  „Adwokaci  po  godzinach”,  przygotowanej przez adw. Pawła Gierasa, prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury. Następnie  prof.  dr  hab. Grażyna Skąpska UJ, wygłosiła wykład pt.  „Nihilizm  prawny”.

Oficjalnie Dni Kultury otworzył w Klubie Adwokatów  im.  adw.  Janiny  Ruth  Buczyńskiej Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati. Następnie odbył się uroczysty koncert z udziałem m  in.  Katarzyny  Oleś-Blachy (sopran), Moniki Korybalskiej (mezzosopran, Opera Krakowska),  Marioli Cieniawy (fortepian, AM w Krakowie), Jerzego Treli (Stary Teatr w Krakowie), Anny Polony i in.  

W piątek, 12 listopada, adwokaci i goście spotkali się pod Pomnikiem Żaczka na Placu Mariackim  w Krakowie, skąd rozpoczęli zwiedzanie Kościoła  Mariackiego z przewodnikiem – proboszczem parafii Mariackiej, ks. infułatem dr. Dariuszem Rasiem. Kolejnym punktem programu był koncert organowy na nowo wybudowanych 70-głosowych  organach firmy Rieger. Nietypową atrakcją było zwiedzanie serca organów. Wieczorem, w  Teatrze  Bagatela  w  Krakowie wystawiona została  sztuka „Mayday odNowa” Raya Cooneya.  

W sobotę, 13 listopada, uczestnicy Dni Kultury zwiedzali Opactwo Benedyktynów w Tyńcu z przewodnikiem, ojcem przeorem Andrzejem Haase OSB.   Tego dnia w programie był również  „Dom Utopii” w Nowej Hucie z udziałem jego  twórców,  dyrektorów  Teatru  Łaźnia  Nowa  Małgorzaty i Bartosza Szydłowskich.  Wieczorem zaś Kabaret „Piwnica pod Baranami wystawił specjalnie dla Adwokatury Polskiej spektakl.

Dni Kultury Adwokatury Polskiej zakończyły się 14 listopada mszą św. w intencji Adwokatury w kościele dominikanów pw. Świętej Trójcy, którą odprawił o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP.  

W Dniach Adwokatury Polskiej w Krakowie uczestniczył m.in. adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Szczególne podziękowania kieruje on wobec Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Aleksandra Guta za przygotowanie kilkudniowego wydarzenia. Uznanie należy się także adw. Pawłowi Gierasowi i adw. Jerzemu Ziębie za inicjatywę i organizację wystawy „Adwokaci po godzinach” oraz adw. Stanisławowi Kłysowi, animatorowi wydarzeń kulturalnych.

Prezes NRA dziękuje również  adw. Stanisławowi Estreichowi, przewodniczącemu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA, adw. Andrzejowi Zwarze, a także adw. Filipowi Fedorowiczowi, przewodniczącemu Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Turystyki i Sportu ORA w Krakowie, za ich wkład w przygotowanie całego przedsięwzięcia.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry