XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników we wrześniu w Opolu


XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników będzie mieć miejsce w Opolu w dniach 12-16 września 2018 r. Uczestnicy będą startować w aż 70 konkurencjach. Ruszyła już rejestracja uczestników. 

Wśród konkurencji sportowych znajdują się zarówno sporty zespołowe, takie jak: piłka nożna, koszykówka czy siatkówka, jak i indywidualne: bieganie, pływanie, tenis stołowy, badminton oraz squash.

(zobacz konkurencje sportowe)

Organizatorzy przedstawili już ramowy program:

(zobacz ramowy program Spartakiady 2018)

Ruszyły też zapisy. Zgłoszenie każdego Uczestnika następuje za pośrednictwem indywidualnego formularza rejestracyjnego, do którego należy dołączyć: dowód uiszczenia opłaty (potwierdzenie przelewu) i dowód poświadczający ukończenie studiów na wydziale prawa lub prawa i administracji (kserokopia dyplomu ukończenia studiów prawniczych, legitymacja lub zaświadczenie potwierdzające przynależność do korporacji prawniczej) oraz wypełnione oświadczenie uczestnika.

Zgłoszenia udziału wraz z wpłatą całości kosztów należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Wpłat zgodnie z wybranym wyżej wariantem pobytu należy dokonać na rachunek:
Opolskiego Związku Piłki Nożnej ul. Damrota 6, 45-064 Opole BS Leśnica 53 8907 0008 2012 7500 6019 0012
W tytule przelewu prosimy wpisać: SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2018 oraz swoje imię i nazwisko.

Zgłoszenia drużyny dokonuje odrębnie jej KAPITAN, każdy zawodnik ma jednak obowiązek indywidualnej rejestracji.

(przejdź do strony z rejestracją uczestników)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry