Zaproszenie na rejs po Jezioraku

Już po raz XXVII odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2017 Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Poniżej publikujemy zaproszenie organizatorów i szczegóły organizacyjne.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie po raz kolejny ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Rejs odbędzie się pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej - adwokata Jacka Treli, oraz Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury ,Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA - adwokata Stanisława Estreicha.

Organizatorami rejsu są :

- adw. Andrzej Kozielski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

- adw. Jerzy Dobrzański – v-ce Dziekan ORA Olsztyn

- adw. Ryszard Afeltowicz – Sekretarz Rejsu

- adw. Marek Skrzeczkowski – Komandor Rejsu

- Andrzej Szydzik, Dyrektor Sportowy, odpowiedzialny za organizacje i przeprowadzenie regat  

Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  22 – 25.06.2017r.

Koszt uczestnictwa od adwokata – 450 zł, a od aplikanta adwokackiego 350 zł. /wpisowe płatne na rachunek bankowy sekretarza Rejsu, adwokata Ryszarda Afeltowicza nr konta 08 1540 1072 2107 5003 9433 0002 z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2017”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 roku/, dowód wpłaty wraz ze zgłoszeniem najlepiej mailowym przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl , lub pocztą na adres ORA w Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn, z podaniem dokładnych personaliów, adresu zamieszkania i PESEL (niezbędne dane do ubezpieczenia. Osoby, które nie podadzą danych nie będą korzystały z ubezpieczenia).

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 31 maja  2017 roku wpisowe nie będzie zwracane.

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie NW oraz OC sterników, ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz koszulki.

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie, tak jak było to praktykowane dotychczas .Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych. Podajemy przykładowo trzy przystanie, w którym można zarezerwować jachty:

Przystań „SKARBEK” Iława ul. Wańkowicza 12, tel. 601-184-300 ,

Przystań „MARIBO” Szałkowo 11A, tel. 669-441-440, 89-648-27-01,
89- 649-48-65, www.maribo.pl

Piotr Gancarz 14-200 Iława, ul. Ostródzka 46b/15, tel. 89-648-28-99 601-489-319, http://yacht.gancek.prv.pl/

W Iławie funkcjonują również inne wypożyczalnie, które będą mogły wynająć jachty, a w przypadku  problemów z wypożyczeniem jachtu bądź udziału w rejsie, proszę o kontaktować się z Komandorem Rejsu- adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 317 990), Dyrektorem Sportowym- Andrzejem Szydzikiem (tel. 502-090-893) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-773-222).

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy (kamizelkę lub pas ratunkowy) z ważnym atestem upoważnionego podmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423).

Za bezpieczeństwo na wodzie odpowiada sternik łodzi, który powinien dostosować się do regulaminu Rejsu i Regat Organizatora.

Rejs i organizowane w jego ramach regaty poprowadzą, komandor Rejsu adw .Marek Skrzeczkowski oraz Dyrektor Rejsu Andrzej Szydzik.            

PLAN REJSU :

21 czerwca 2017  (środa)  uczestnicy rejsu pobierają wyczarterowane jachty i przygotowują się do rejsu i regat.

22 czerwca 2017 (czwartek) uczestnicy przypływają do Portu 110 w Iławie, przy ul. Konstytucji 3 Maja, gdzie będzie baza rejsu i zorganizowane biuro rejsu.

O godz. 9.00 zapraszamy na śniadanie w restauracji Port 110. Istnieje możliwość skorzystania z rezerwacji pokoi hotelowych z 21 na 22 czerwca 2017, na własny koszt w hotelu Port 110, Iława ul. Konstytucji 3 Maja 7, telefony kontaktowe 89-648-20-50, 664-426-774. Organizatorzy informują, iż hotel Port 110 nie jest zarezerwowany jedynie dla uczestników rejsu i uczestnicy muszą poddać się rygorom regulaminu hotelu i restauracji.

godz. 11.00- powitanie uczestników rejsu

godz. 11.30 odprawa sterników

godz. 12.00 wypływanie indywidualnie jachtów do Jażdżówek , Mazurskie Centrum Wypoczynku Gerczak

godz. 14.00 -15.00 ciepły posiłek w ośrodku Gerczak w Jażdżówkach

godz. 16.00 -19.00 zawody sportowe: mecz piłki nożnej, mecz piłki siatkowej, tenis ziemny kobiety i mężczyźni, zawody wędkarskie - sponsorowane i przeprowadzone przez Pana Marcina Deutera Prezesa firmy wędkarskiej „Cupido” w Iławie.

godz .19.00-20.00  kolacja

godz. 20.00  pozostaniemy w klimacie żeglarskim i biesiadnym - występ zespołu „Sztywny Rumpel”

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi na własny koszt z 22 na 23 czerwca 2017 i z 23 na 24 czerwca 2017r (numer kontaktowy 622-227-843  z podaniem informacji o udziale w Rejsie Adwokackim).- adres mail biuro@mcawgerczak 

 

23 czerwca  2017r ( piątek)

Dzień rozpoczniemy śniadaniem w godzinach 9-11.

godz. 11.30 odbędzie się odprawa sterników, przygotowanie do regat o Puchar Prezesa NRA - pierwszy etap

godz.13.00-16.00 regaty - pierwszy etap, regaty odbędą się na akwenie pięknej zatoki Widłągi, nieopodal ośrodka w Jażdżówkach

godz. 16.00-17.00 wracamy do ośrodka Gerczak w Jażdżówkach - ciepły posiłek, degustacja wędzonych ryb

godz. 19.00 kolacja grillowa

godz. 20.00 dyskoteka , którą poprowadzi Pan Leszek Teofilak , który prowadzi dyskoteki dla uczestników rejsu praktycznie od początków jego istnienia.  

24 czerwca 2017 ( sobota  Jażdżówki)

w godz.8.00-10.00 śniadanie

do godz. 10.00 wszyscy uczestnicy rejsu korzystający z hotelu muszą opuścić hotel 

godz.10.30 odprawa sterników

godz.11.00 regaty - drugi etap, uczestnicy wypływają z Jażdżówek i płyną do Siemian

godz. 15.00-16.00 przypływamy do Siemian, cumujemy w Eko- arinie i pobliskich pomostach, w sąsiedniej restauracji ”Cykada” czekał na nas będzie ciepły posiłek

godz. 19.00-20.00 ogłoszenie wyników regat ,wybory najbardziej wszechstronnego uczestnika rejsu, najsympatyczniejszej uczestniczki, wręczenie pucharów i nagród, uroczysta kolacja połączona z balem dziekańsko-komandorskim. Zakończenie XXVII Rejsu Adwokackiego.

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi w Siemianach z 24 na 25 czerwca na własny koszt w Pensjonacie „Mazury” (numer kontaktowy 602-640-850)

25 czerwca 2017r ( niedziela)

w godz.9.00-11.00 śniadanie w restauracji „Cykada” w Siemianach, indywidualny powrót do Iław.

 

Życzymy wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów oraz niezapomnianych wrażeń z Jezioraka.

Przewodniczący                                                                  Dziekan

Komitetu Organizacyjnego                                                   ORA w Olsztynie

adw. Andrzej Kozielski                                                        adw. Stefan Salamon

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry