Zaproszenie na VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

Komisja Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na VI Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej.  Turniej od lat cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem.  Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich samorządów prawniczych a także drużyny z Litwy i Łotwy.

Honorowy Patronat nad VI Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej objął dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz przewodniczący Komisji Integracji Kultury i Sportu NRA, dziekan Izby Adwokackiej w Lubilnie, adw. Stanisław Estreich.

Turniej rozpocznie się 13 października 2018 roku o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest ok. godz. 12:00 w hali piłkarskiej przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie. Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się wyłącznie z członków samorządów prawniczych. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności zawodnika do samorządu zawodowego. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do samorządu prawniczego, spokrewnioną z zawodnikiem biorącym udział w turnieju, niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem uprzedniej akceptacji danej osoby przez Organizatora. Liczba drużyn została ograniczona do osiemnastu. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego oraz akceptacja Regulaminu.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 6 października 20178 roku na email: pawel@halapilkarska.pl korzystając z załączonego formularza.

(pobierz formularz w j. polskim)

(pobierz forularz w j. angielskim)

Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dnia 8 października 2018 roku dokonać wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego na konto wskazane przez Organizatora. Wpłata wpisowego powinna następować po potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie Turnieju.

Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2x7 min. Dokładna formuła Turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

(zobacz regulamin w j. polskim)

(zobacz regulamin w j. angielskim)


(zobacz wydarzenie na Facebooku)


Zachęcamy do udziału w turnieju oraz kibicowania.

Komitet Organizacyjny

adw. Monika Rajska, przewodniczącej Komisji Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

adw. Marta Wyszyńska – główny organizator

Pawel Leszczyński, dyrektor Turnieju, Hala Piłkarska Bemowo

adw. Joanna Tkaczyk 

adw. Konrad Opalski

adw. Jakub Szczepkowski 

adw. Łukasz Borkowski

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry