Zaproszenie na VI Rajd Nordic Walking

Już po raz szósty w Kołobrzegu, w dniach 28-29 września, odbędzie się Ogólnopolski Adwokacki Rajd Nordic Walking, połączony ze szkoleniem zawodowym.

Organizatorem imprezy jest Szczecińska Izba Adwokacka, a wsparcia udzieliła Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA.

Za udział w szkoleniach uczestnikom przysługiwać będzie 12 punktów, w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia na formularzu rejestracyjnym wraz z dowodem wpłaty należy wysłać do dnia 18 września na adres RajdNordicWalking@gmail.com Wpłaty należy dokonać na rachunek hotelu AQUARIUS w PKO BP S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu nr 70 1020 2821 0000 1502 0111 4313  z dopiskiem „Rajd i szkolenie adwokackie w dniach 28.09-30.09.2017”

Czytaj szczegółowy program oraz informacje nt. kosztów uczestnictwa

Pobierz formularz rejestracyjny  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry