Zaproszenie na VII Rajd Świętokrzyski - 3 lipca 2021r.


Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach i Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy ORA w Kielcach, zapraszają adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, osoby towarzyszące do udziału w VII Rajdzie Świętokrzyskim, który odbędzie się 3 lipca 2021r. (sobota).

Trasa rajdu  będzie wiodła szlakami: Grzegorzowice (kościół, najstarszą część budowli – prezbiterium – stanowi romańska rotunda z dostawioną od wschodu półkolistą absydą) – Grzegorzowice dwór - Pokrzywianka Górna (3,5 km) – Góra Chełmowa (5 km) – Nowa Słupia (8,5 km) – Święty Krzyż (12 km) – Przełęcz Hucka (14,5 km). Zakończenie Rajdu w Karczmie – Izba Dobrego Smaku w Hucie Szklanej u podnóża Św. Krzyża.

Szczegóły organizacyjne związane z wyjazdem do Grzegorzowic zostaną podane w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu liczby uczestników. Rozpoczęcie rajdu planowane jest  na godz. 9.30. Dla osób deklarujących skorzystanie z transportu autokarowego wyjazd z Kielc nastąpi około godziny 8.30 z parkingu przy KCK od strony ul. Winnickiej i Kopernika.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy rajdu oraz miejsca biesiady.

Dla osób przyjezdnych możliwość rezerwacji we własnym zakresie hotelu na terenie Kielc bądź w Cedzynie.

Zgłoszenia udziału nalezy kierować do biura  ORA w Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30, bądź drogą mailową (ora.kielce@adwokatura.pl ) w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. Jednocześnie razem ze zgłoszeniem należy wskazać , czy będą Państwo korzystali z przejazdu autokarem.

Wpisowe (częściowa partycypacja w kosztach imprezy), dla adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w kwocie 40 zł/os., dla osób spoza tej Izby oraz osób niebędących adwokatami wpisowe wynosi 60 zł.; płatne wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w rajdzie. Aplikanci adwokaccy oraz dzieci zwolnieni z ponoszenia wpisowego.

Mile widziani goście z innych środowisk prawniczych zaproszeni przez adwokatów.

 

(czytaj zaproszenie i szczegóły dotyczące Rajdu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry