Zaproszenie na XXII TOGAGOLF 2021 11-12 września

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w kolejnym już XXII Turnieju Adwokatów TOGAGOLF 2021 i w rozgrywanych równocześnie X Mistrzostwach Polski Izb Adwokackich w Golfie.

Zawody będą rozegrane tradycyjnie na gościnnym polu golfowym Mazury Golf & Country Club w Naterkach k. Olsztyna w dniach 11-12 września 2021 r. Sponsorem Wydarzenia jest Naczelna Rada Adwokacka. Obok turnieju golfowego odbędzie się Akademia Golfa, w której osoby, które nie zetknęły się wcześniej z golfem będą mogły poznać zasady tej dyscypliny i spróbować swych sił.

Program:

Dzień pierwszy 11.09.2021 r.
09.00 -„tee time” – start pierwszego flightu turnieju głównego – stableford, strokeplay brutto (w turnieju konkursy na najdalsze uderzenie i na uderzenie najbliżej dołka)
10.30    zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Akademii Golfa.
11.30    Akademia Golfa (minimum 8 osób). W programie m.in. zapoznanie z regułami i etykietą golfa, z „wyposażeniem” golfisty, nauka i praktyczne ćwiczenia połączone z pokazem uderzeń w najlepszym wydaniu, konkursy „pierwszego kroku”
16.00    uroczyste zakończenie turnieju i rozdanie nagród
19.30    Dom Klubowy MG&CC – uroczysta kolacja

Dzień drugi 12.09.2021
09.00 – start TOGAGOLF REWANŻ, stableford, strokeplay brutto
10.30 -gra na polu 6 dołkowym (w razie zainteresowania)
14.30 –zakończenie imprezy i rozdanie nagród (TOGAGOLF REWANŻ)

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 8.09.2021na oba dni turniejowe wyłącznie przez Eagla, z tym, że osoby nie posiadające handicapu chcące wziąć udział w turnieju, mogą dokonać zgłoszenia także do dnia 8.09.2021 r. w  recepcji MG&CC, tel. 89 513 15 40, e-mail: recepcja@mazurygolf.pl. Zawodnikowi, który nie posiada aktualnego HCP-PZG na jego wniosek zgłoszony przed turniejem, może zostać przypisany (dla potrzeb klasyfikacji) HCP przyznany przez komitet zawodów nie wyższy niż HCP 26.
Link do zapisów TOGA GOLF: Zapisz się online
Link do zapisów TOGA REWANŻ: Zapisz się online

Opłaty:
Wpłat należy dokonać do dnia 8.09.2021 r .W tytule proszę podać dane uczestników (mię nazwisko).
za green fee za każdy dzień 230 zł. czł. MG&CC na zasadach klubowych (100 zł.); lunch w cenie
za green fee za każdy dzień dla adwokatów i apl. adwokackich 200 zł; lunch w cenie
za udział w Akademii Golfa (sobota; minimum 8 osób) z konkursami i lunchem opłata wynosi 100 zł/os
za grę na małym polu (niedziela), z konkursami i lunchem opłata wynosi 75 zł/os
za udział w sobotę w kolacji (osoby towarzyszące golfistom mile widziane) opłata wynosi 120 zł/os.

Opłaty za udział w turnieju:

konto Mazury Golf  & Country Club Sp. z o.o. nr rachunku: 68 1140 1111 0000 4340 1300 1001

Opłaty za udział w kolacji:

konto Best Food Concept Sp. z o.o.  nr rachunku: 30 1090 2590 0000 0001 4792 8143

Uwaga!
Lista uczestników turnieju TOGAGOLF zostanie zamknięta w dniu 8.09.2021 r. o godz. 15.00 na oba dni turniejowe, z uwagi na konieczność rozstawienia flightów. Liczba miejsc ograniczona. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie kolejności wpłat.

Noclegi w hotelu MG&CC wyłącznie na hasło TOGAGOLF – liczba miejsc ograniczona.
tel. 89 513 15 40, e-mail: recepcja@mazurygolf.pl.

Niezwłocznie po przyjeździe, proszę zgłosić się do biura turnieju przy recepcji MG&CC celem odebrania karty wyników. Brak opłaty i rejestracji co najmniej na 30 min. przed zaplanowanym startem może spowodować dyskwalifikację. Te same zasady obowiązują w turnieju w niedzielę. Uczestnicy turnieju TOGAGOLF (członkowie MG&CC na zasadach klubowych) mają możliwość treningu w dniu 10.09.2021 r. (piątek). green fee – cena 150 zł./os.

Klasyfikacje:

Klasyfikacja drużynowa adwokatów
Podczas turnieju zostaną rozegrane IX Mistrzostwa Polski Izb Adwokackich w Golfa.
Do klasyfikacji drużynowej będą brane dwa najlepsze indywidualne wyniki stableford netto adwokatów i aplikantów adwokackich danej Izby.
Po sklasyfikowaniu w/w sposób drużyn złożonych wyłącznie z adwokatów lub aplikantów adwokackich, komitet zawodów na dalsze miejsca klasyfikuje dwa najlepsze wyniki adwokata (lub aplikanta adwokackiego) i uczestnika zamieszkałego na terenie działania danej Izby Adwokackiej.

Klasyfikacje indywidualne
klasyfikacja stableford netto adwokatów – obejmująca adwokatów i aplikantów adwokackich,
klasyfikacja stableford netto prawników (nie obejmuje adwokatów i aplikantów adwokackich)
klasyfikacja stableford netto open – obejmująca wszystkich uczestników turnieju.
klasyfikacja brutto strokeplay   obejmująca wszystkich uczestników turnieju.

UWAGA: Jeżeli suma uderzeń na dołku wynosi więcej niż PAR dołka +5 gracz ma obowiązek podniesienia piłki i zapisywanie wyniku PAR +5 . Kontynuowanie gry powyżej PAR dołka + 5 grozi dyskwalifikacją gracza.

Przewidywane wyróżnienia: za najlepszy wynik stablefort netto kobiety adwokata, za uderzenie najbliżej dołka, za najdalsze uderzenie kobiet i mężczyzn; Komitet zawodów może wyróżnić i nagrodzić uczestników także w innych kategoriach, a także zrezygnować z klasyfikacji lub konkursu. Ostateczną decyzję co do przyznania pucharów i nagród podejmuje komitet zawodów kierując się zasadą, że zwycięzcy więcej niż jednej klasyfikacji indywidualnej otrzymują jeden puchar i nagrodę. Komitet przyznaje kolejne miejsca w poszczególnych klasyfikacjach tym zawodnikom, którzy nie zdobyli lepszych miejsc w klasyfikacji wyższej. W związku z tym, że turniej jest dedykowany adwokatom ustala się następującą kolejność klasyfikacji: klasyfikacja adwokatów, klasyfikacja prawników, klasyfikacja open netto, klasyfikacja open brutto. Zasady te nie dotyczą klasyfikacji drużynowej i konkursów nearest i longest drive.  W przypadku nieobecności nagradzanego zawodnika podczas rozdania nagród, nagroda przypada następnemu.

adw. Jerzy Dobrzański

organizator turnieju


(przejdź do strony turnieju)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry