5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych 9-10 kwietnia w Opolu

Międzynarodowa konferencja 5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się 9-10 kwietnia w Opolu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski.

Tematami spotkania będą: wykorzystanie technologii blockchain, aspekty prawne sztucznej inteligencji, problemy prawne wykorzystywania pojazdów autonomicznych, cyberbezpieczeństwo, RODO oraz e-privacy.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu.

Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku, a jej tematem były "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych". Uczestnicy drugiej edycji, zorganizowanej w Opolu w 2016, pt. "Europa Cyfrowa", omawiali problematykę związaną z: rozporządzeniem eIDAS, informatyzacją postępowania egzekucyjnego, ochroną danych w UE, prawem e-commerce oraz prawem własności intelektualnej w świecie cyfrowym. Trzecia odsłona Forum odbyła się w Szczecinie w 2017 roku i obejmowała m.in. zagadnienia: e-konsumenta, e-zdrowia, e-wymiaru sprawiedliwości, oraz e-usług publicznych. Ostatnie FPME 2018, które z powrotem zawitało do Wrocławia, poruszyło szeroko kwestie dotyczące RODO.

Począwszy od pierwszej edycji Forum Prawa Mediów Elektronicznych, uczestniczyło w nim w sumie ponad 2 tys. osób, a drugie tyle obejrzało wydarzenia konferencyjne on-line. Materiały książkowe i multimedialne dotyczące FPME cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, jako doskonałe źródło wiedzy o różnorodnych zagadnieniach na styku prawa i nowoczesnych technologii.

(zobacz program)

Wszyscy adwokaci, radcowie prawni, komornicy oraz studenci którzy nie będą mogli pojawić się na miejscu, będą mieli możliwość obejrzenia on-line, na „żywo” w dniach 9-10 kwietnia.  Udostępnione zostaną też nagrania pokonferencyjne.

(zobacz stronę konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry