65-lecie Konwencji Praw Człowieka - konferencja

Z okazji rocznicy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w dniach 14 i 15 stycznia br. odbyła się konferencja pt. „Ewolucja standardów orzecznictwa Strasburskiego 65-lecie Konwencji”, zorganizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 


W konferencji, przewidzianej na dwa dni, wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci i studenci oraz przedstawiciele Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. dr Wieńczysław Grzyb i adw. Mariusz Paplaczyk.

W czasie konferencji przedstawiono szereg zagadnień, którymi zajmował się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu na przestrzeni obowiązywania Konwencji. W szczególności wskazano ewolucję orzecznictwa i aktualne stanowisko Trybunału. Bardzo interesujące były wystąpienia dotyczące stosunku orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście dostępu do Internetu, znaczenie wyroków pilotażowych w orzecznictwie ETPCz oraz wskazanie problemów związanych z przystąpieniem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Adw. dr Wieńczysław Grzyb wygłosił referat zatytułowany: „Zakres wolności religijnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a stanowisko organów polskich” w panelu poświęconym wolności wyznania i sumienia.

Adw. Mariusz Paplaczyk w drugim dniu konferencji wygłosił referat zatytułowany: „Operacje specjalne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Oba wystąpienia spotkały się z żywym zainteresowaniem, czego wyrazem była dyskusja przeprowadzona po ich wygłoszeniu. Jednocześnie organizatorzy wyrazili podziękowania dla Komisji Praw Człowieka NRA za zainteresowanie tą konferencją, objęcie jej swoim patronatem oraz zapewnienie prelegentów.

 

W imieniu Komisji Praw Człowieka NRA

adw. dr Wieńczysław Grzyb


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski