Adwokaci i aplikanci z bydgoskiej izby szkolili się w Sobieszewie


Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zorganizowała 3-4 czerwca w Sobieszewie szkolenie zawodowe, w trakcie którego adwokaci i aplikanci bydgoskiej izby poszerzali swoją wiedzę i kompetencje w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Tematyka szkolenia została wybrana nieprzypadkowo. W ostatnim czasie zauważalnie wzrosło zapotrzebowanie społeczne na pomoc prawną w procesie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. ORA Bydgoszcz zwróciła uwagę na wzrost zapytań o tego typu usługi, a broszury informacyjne dotyczące odszkodowań, dystrybuowane m.in. w bydgoskich sądach w ramach prowadzonej przez izbę kampanii wizerunkowej, niezmiennie cieszą się największą popularnością.

Do poprowadzenia dwudniowego szkolenia zawodowego zostali zaproszeni sędziowie związani zawodowo z poruszaną problematyką. Pierwszego dnia szkolenie obejmujące zagadnienia szkody majątkowej poprowadził sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Jacek Wojtycki. Drugi dzień poświęcony został tematyce szkody niemajątkowej, którą to przedstawił sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Rafał Szurka. 

Szkolenie było okazją do przedstawienia dotychczasowej praktyki postępowań odszkodowawczych oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/