Adwokaci na rzecz klimatu

7 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” („Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”), które było jednym z wydarzeń towarzyszących trwającemu w Katowicach szczytowi klimatycznemu ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Podczas uroczystej inauguracji tego doniosłego wydarzenia, gości z całego świata przywitali gospodarze i partnerzy wydarzenia. Wśród nich znaleźli się  m.in. prof. Marie-Claire Cordonier Segger z Uniwersytetu w  Cambridge, prof. Barbara Mikołajczyk i dr Piotr Pinior z Uniwersytetu Śląskiego, oraz  z  ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Roman Kusz, dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach (NRA  była strategicznym partnerem całego wydarzenia).

Nasz przedstawiciel wziął również udział w eksperckiej debacie pt. „Barriers &  Challenges in Climate Law and Practice – Polish Perspectives”. Reprezentantem katowickiej Izby był aplikant adwokacki trzeciego roku Paweł Matyja, który przygotował i wygłosił wykład pt. „Klimat w praktyce adwokackiej” („Climate in barristers’ practice”). Prelekcja odbyła się w języku angielskim. Pan Paweł Matyja podzielił się z słuchaczami z całego świata refleksjami na temat roli jaką we współczesnym świecie odgrywają procesy sądowe dotyczące zmian klimatu. Wykład na temat tzw. litygacji klimatycznej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Zgromadzeni w Durban Roomie słuchacze mogli posłuchać  m.in. o przebiegu najbardziej doniosłych procesów sądowych w historii, które dotyczyły zmian klimatu. Poruszona została również kwestia trudności w wykazywaniu swoich roszczeń w oparciu o ochronę dóbr osobistych na gruncie polskich regulacji. Nie zabrakło pytań od licznie zgromadzonych słuchaczy.  Warto przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu Pan Paweł Matyja został zaliczony do grona wschodzących gwiazd prawniczego świata w prestiżowym konkursie prawniczym „Rising Stars” organizowanym przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

W eksperckiej debacie pt. „Barriers &  Challenges in Climate Law and Practice – Polish Perspectives udział wzięli również Prof. Grzegorz Dobrowolski, Prof. Magdalena Habdas, dr Marek Stańko, dr Ewa Radecka i Filip Nawrot z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prof. Monika Foltyn-Zarychta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, oraz dr Agata Twardoch z Politechniki Śląskiej. Moderatorem dyskusji był prof. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Należy odnotować, że w całym sympozjum udział wzięło wielu światowej sławy przedstawicieli nauki oraz instytucji międzynarodowych działających na rzecz ochrony klimatu. Tym bardziej, czynny w nim udział naszych przedstawicieli potraktować należy jako sukces.

Głównymi organizatorami sympozjum byli: Committee of the UN Framework Convention on Climate Change, Uniwersytet Śląski, University of Cambridge, International Law Association, International Bar Association, Centre of Interiational Sustainable Development Law, Centre for International Governance Innovation.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry