Adwokacka Akademia Przedsiębiorczości 4 marca: negocjacje, komunikacja

W ramach Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości, Naczelna Rada Adwokacka zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatne szkolenie online w j.polskim z jednym z najbardziej znanych i cenionych trenerów w zakresie negocjacji – Nikolayem Kirovem. Temat: „Negocjacje – interesy, komunikacja, argumentacja”. Szkolenie odbędzie się 4 marca 2021, w godzinach 16.00-19.00 na platformie ZOOM. 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz do dnia 2 marca 2021r. i odesłanie go na adres: dzial.osobowy@nra.pl

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów szkoleniowych: 3

Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.

Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się:

 • Jak łączą się interesy w negocjacjach z potrzebami ludzkimi i jakie to ma znaczenia dla procesu negocjacji z klientem.
 • Poznasz kluczowe elementy Harvadzkiego Modelu Negocjacyjnego wypracowanego na Harvard Law 
 • Jak budować argumentację, aby była akceptowalna dla naszego rozmówcy?
 • Jak otwierać negocjacje, aby polepszyć wynik rozmów?
 • Jak mózg dekoduje informacje w relacjach bezpośrednich i w komunikacji wirtualnej oraz jak budować komunikaty do różnych stylów myślenia naszych rozmówców?
 • Jakie są różnice między wynikami kontraktów zawieranych w relacji bezpośredniej oraz w świecie wirtualnym?

Rozumiejąc odpowiedzi na powyższe pytania jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować oraz osiągać lepsze efekty w negocjacjach!

TRENER: Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym. Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca w zakresie:               

 • Negocjacji,  budowania  relacji  i  kreowania  wartości  dodanej w biznesie
 • Przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych
 • Rozwiązywania konfliktów i komunikowania się       
 • Negocjacji strategicznych i międzykulturowych        
 • Zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią   

Mentor, certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, Reiss Motivation Profile, Facet5, Value Match, MTQ48-Odporność Psychiczna.

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Jego wystąpienia zarówno dla firm, jak i w ramach branżowych konferencji: National Sales Congress, Sales Angels, Kongresu Kadry, Forum profesjonalistów HR, Quo Vadis Szkolenia, Morfologia  sprzedaży,  spotkały  się  z  najwyższymi  ocenami  zarówno  pod względem merytorycznym, jak i prezentacyjnym. Najlepszy mówca National Sales Congress – 4  kongresów pod rząd.       

Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców,  studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także  międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Koźmiński AMP -  Advanced Management Program - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.   

Twórca  „Akademii  Negocjacji,  Budowania  relacji  i  Kreowania  Wartości  w  Biznesie”.  Dyrektor Koźmiński  MBA  -  obszar  Przywództwo  i  Negocjacje  -  Akademia  Leona  Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”,  te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Więcej na kirov.pl

Współtwórca programu  „Life & Business Energy Management” więcej na  LifeEnergy.pl        

Na  swoich  kursach  pokazuje:  jak  umiejętności  negocjowania  i  budowania  relacji  w  biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści finansowe i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać  korzystniejsze  długoterminowo  kontrakty.  Jak  zarządzać  sobą,  swoją  energią  i podejmować decyzję, aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.      

Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. . i LifeEnegy.pl, Członek Rady Naukowej      Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Kapituły Nagrody  PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”.  

Dyrektor Koźmiński MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje - Akademia Leona Koźmińskiego, wcześniej wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Koźminski Executive Business School. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

Instruktor Caligraphy Health System- styl QiGong/Tai Chi - Caligraphy Yoga - oraz ZEN Coaching praktyk, prowadzący  cykliczne  zajęcia  z  grupami  uczącymi się zarządzać  sobą,  w  tym energią  własną  dla   odnalezienia równowagi życiowej, w ramach projektu LifeEnergy.pl          

Autor dwóch książek „Life Energy Management. Zarządzanie energią życiową”, „Pracuj zdalnie i skutecznie. Podręcznik przetrwania w wirtualnym środowisku” oraz kilkuset artykułów w czasopismach naukowych oraz prasy menedżerskiej.           

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod         indywidulane potrzeby organizacji.           

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.  

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad  40  mln  zł)  „Studia  podyplomowe  dla  kadr  zarządzających  i  pracowników  przedsiębiorstw”, realizowanego przez stowarzyszenie  Uczelni  Wyższych  "Edukacja  dla  Przedsiębiorczości"  w  ramach SPORZL  2.3,A.  Główne  zainteresowania  badawcze  oraz  doradcze  i szkoleniowe  to  negocjacje  i     budowanie  relacji  z  partnerami  strategicznymi  w  biznesie, negocjacje  strategiczne:  zespołowe  i  wielostronne,    zarządzanie  sobą  i  własną  energią,  przywództwo  i  zastosowanie  neuronauki  przy komunikowaniu się i budowaniu zespołów oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm.         

Jako wykładowca i trener prowadził szkolenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie Kancelarią Prawną”, szkolenia dla Prokuratorii Generalnej i szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw.

 

Serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!

Adw. Anisa Gnacikowska

Adw. Małgorzata Krzyżowska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski