"Adwokat dla przedsiębiorcy" - relacja z konferencji

Konferencja „Adwokat dla przedsiębiorcy” odbyła się 27 września w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Sali pod Kopułą. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Patronami byli: Naczelna Rada Adwokacka, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Partnerem konferencji było wydawnictwo C.H. Beck.

Celem konferencji było promowanie wśród przedsiębiorców wysokiej specjalizacji adwokatów w dziedzinach prawa związanych z obrotem gospodarczym.

Ponad 400 uczestników konferencji powitali: wiceminister Marek Niedużak, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz koordynator Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie adw. dr Kamil Szmid.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, w słowie wstępu podkreślał znaczenie edukacji prawnej społeczeństwa w zakresie korzystania z pomocy profesjonalnych prawników - adwokatów i radców prawnych. Prezes NRA zwrócił się do przedsiębiorców, ale także do uczestniczących w konferencji adwokatów, którzy na co dzień prowadzą małe biznesy, czyli swoje kancelarie. Przypomniał, ze na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelna Rada Adwokacka przyjęła zmiany w Kodeksie Etyki, pozwalające na łączenie zawodu adwokata z aktywnością w biznesie, przy zachowaniu godności zawodu i nieużywania tytułu adwokata w zajęciach biznesowych.

Prezes Trela zachęcał też do korzystania ze strony adwokatwkazdymprzypadku.pl, która jest elementem prowadzonej przez NRA kampanii wizerunkowo-informacyjnej, mówiącej o przypadkach, w których adwokat jest pomocny - pomaga zarówno w sprawach karnych, rodzinnych i gospodarczych.

Adw. Trela podziękował też gospodarzowi miejsca oraz organiztorom konferencji, w tym szczególnie koordynatorowi adw. dr. Kamilowi Szmidowi.

Z kolei adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, przypomniał o obchodzonym przez izbę warszawską stuleciu istnienia i dodał, że konferencja ma za zadanie obalić pokutujący mit, że w sprawach gospodarczych należy zwracać się do radców prawnych a w sprawach karnych i rodzinnych do adwokata. Adwokaci z powodzeniem pomagają też przedsiębiorcom w sprawach gospodarczych, realizując konstytucyjne wartości, takie jak ochrona wolności gospodarczej, własności, prawa do sądu. - Chcemy przekonywać, że do adwokata warto zwracać się z każdą sprawą - podkreślił.

Konferencja została podzielona na cztery panele tematyczne. Pierwszy panel dotyczył wszelkich aspektów zakładania przedsiębiorstwa i wyboru optymalnych form jego prowadzenia. Moderatorem tego panelu był adw. dr Kamil Szmid, a prelegentami: wiceminister Marek Niedużak, prof. dr hab. Andrzej Szumański, dziekan adw. Mikołaj Pietrzak oraz reprezentujące Sekcje Prawa Podatkowego adw. Marcelina Szwed-Ziemichód i adw. Magdalena Wojciechowska.

Drugi panel miał na celu przybliżenie codziennych procedur związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Moderatorem tego panelu była adw. Joanna Tkaczyk, a prelegentami: adw. Agata Rewerska Przewodnicząca Sekcje Prawa i Postępowania Cywilnego, Jacek Cieplak zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, adw. Karolina Schiffter przewodnicząca Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, adw. Katarzyna Dąbrowska i adw. Piotr Zemła z Sekcji Prawa i Postępowania Karnego oraz  adw. dr Beata Paxford przewodnicząca Sekcja Prawa Bankowego i Finansowego.

Trzeci panel podjął tematykę rozwoju i pokonywania barier przez przedsiębiorców. Moderatorem tego panelu był adw. Piotr Warchoł, a prelegentami: prof. dr hab. Piotr Machnikowski, His Honour Judge Witold Pawlak, adw. Eliza Gużewska i adw. Katarzyna Lauritsen z Sekcji Prawa Rodzinnego, Wojciech Paluch - dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz adw Anna Mazurczak z Sekcji Praw Człowieka.

Czwarty panel dotyczył sukcesji działalności gospodarczej, postępowań upadłościowych oraz wszelkich aspektów dotyczących zakończenia prowadzenia przedsiębiorstwa. Moderatorem tego panelu była adw. Magdalena Niegierewicz, a prelegentami: dr Paweł Blajer - przedstawiciel Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego, Grzegorz Płatek - dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, adw. Maciej Geromin i adw. Paweł Lewandowski z Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego.

Po zakończeniu każdego panelu była dyskusja i liczne pytania.

Dziękujemy adwokatom zaangażowanym w zorganizowanie tego wydarzenia: Małgorzacie Sander, Magdalenie Niegierewicz, Wiktorowi Niemcowi, Annie Atanasow, Tomaszowi Budnikowskiemu, Jakubowi Jacynie, Anisie Gnacikowskej, Annie Mazurczak, Magdalenie Falkowskiej, Marcinowi Piechockiemu, Wojciechowi Wiktorowi Bagińskiemu, Katarzynie Wysokińskiej, Joannie Wielgolawskiej, Dariuszowi Golińskiemu, Pawłowi Bandurowskiemu, Filipowi Byczkowskiemu, Anecie Bęczkowskiej oraz Joanna Lazar.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć udostępnionych na Facebooku:

https://www.facebook.com/pg/sekcje/photos/?tab=album&album_id=2383464968439631

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie przybyli.

adw. dr Kamil Szmid, Koordynator Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie

adw. Joanna Tkaczyk, Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Lotniczego i Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego przy ORA w Warszawie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski