Adwokatura podczas I Kongresu Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo

I Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo "Zdrowa Szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli" odbył się 14 - 15 listopada 2022 r. w Gdyni. Przedstawiciele Adwokatury zostali zaproszeni, aby poprowadzić podczas konferencji warsztaty pod hasłem: Realne konsekwencje cyberprzemocy wśród młodzieży - narzędzia prawne i kierunki działań.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, która kierowała zespołem adwokatów podczas wydarzenia.

Autorką warsztatów i prezentacji była adw. Dominika Merchel-Hinc z Komisji Edukacji Pomorskiej Izby Adwokackiej. W nowoczesny i przystępny sposób przeprowadziła zajęcia i zaktywizowała uczestników, którzy mieli do prowadzących wiele pytań.

Adw. Dominice Merchel-Hinc partnerował podczas warsztatów adw. Jan Suchanek z Komisji Wizerunku NRA (Pomorska Izba Adwokacka), który również moderował dyskusję.


Konferencja była również okazją do licznych kuluarowych rozmów, w tym z Martyną Wojciechowską, która reprezentowała fundację UNAWEZA. Adwokatura podjęła współpracę z Fundacją UNAWEZA w zakresie projektu "Młode Głowy", który dotyczy kampanii edukacyjnej w kwestii zdrowia psychicznego młodych ludzi, uczniów szkół.

Organizatorami Kongrsu byli: Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Miasto Gdynia. Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo zgromadził przedstawicieli nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry