Adwokatura uhonorowana Polską Nagrodą Jakości 2018

Adwokatura została uhonorowana Polską Nagrodą Jakości 2018. Wręczono ją 24 września podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Poznaniu.

Nagrodę w imieniu Adwokatury odebrali adw. Wojciech Bergier oraz adw. Bartosz Przeciechowski, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej. Nagroda została przyznana za 100-letni wkład Adwokatury Polskiej na rzecz pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa w oparciu o historię i tradycje.

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. Tegoroczna VI edycja odbyła się w dniach 24-25 września 2018 w Poznaniu pod hasłem „Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości”. 

W trakcie kongresu Palestra wraz z ponad tysiącem innych uczestników z całego kraju - przedsiębiorców, naukowców , samorządowców  dyskutowali na tematy poświęcone cyfryzacji, ochronie środowiska, energetyce, rynkowi pracy w Polsce, medycynie, start-upom oraz samorządom. 

Podczas całego Kongresu odbyło się ponad 20 konferencji branżowych, które swoim zakresem obejmowały najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym jak, m.in. siłą polskich innowacji, szkolnictwem wyższym, energetyką, medycyną, rozwojem regionalnym w perspektywie 2014-2020, rynkiem mieszkaniowym w Polsce, współpracą biznesu oraz samorządów, społeczną odpowiedzialnością biznesu, czy komercjalizacją badań. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych były podmioty, które mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki. Adwokatura Polska była partnerem sesji poświęconej rynkowi pracy w Polsce, w której głos w dyskusji przedstawił adw. Wojciech Bergier – członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adwokaci zrzeszeni w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Poznaniu na przygotowanym stoisku  prezentowali uczestnikom kongresu zarówno zalety mediacji, jak i korzyści dla firm płynące z zaangażowania adwokata we współpracę biznesowo-prawną. W tym roku Palestra reprezentowana była m.in. przez adw. Małgorzatę Krzyżowską, adw. Wojciecha Bergiera, adw. Bartosza Przeciechowskiego, adw. Katarzynę Golusińską, adw. Macieja Michałka, adw. Agatę Michalską-Olek oraz adw. Wojciecha Wizę.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Antonio Tajani oraz takie instytucje jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski