"Adwokatura w obronie praw człowieka" konferencja 15 października


Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA zapraszają na konferencję "Adwokatura w obronie praw człowieka" 15 października w Warszawie. 

Konferencja podzielona została na dwa panele. Wśród prelegentów są prof. Ewa Łętowska, członek rzeczywisty PAN, prof. adw. Marek Safjan z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, dr Hanna Machińska, dyrektor Biura Rady Europy, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i adw. Renata Degener, zastępca Kanclerza Seksji I Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Konferencję otworzy adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

(zobacz szczegółowy program)

Konferencja odbędzie się w godz. 10-14.10. w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie (wejście od ul. Bagno, budynek C, 5. piętro Sala Warszawa-Berlin).

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 10 października, wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 4 punkty z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry