Akademia Nowoczesnego Adwokata w izbie łódzkiej

Akademia Nowoczesnego Adwokata została powołana do życia na początku 2017 r. jako nowatorski i bezprecedensowy pomysł realizowany w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Szkolenie „Zawód Adwokat – Nowa Era” odbyło się 25 marca.

W założeniach pomysłodawcy, Akademia ma na celu umożliwienie członkom izby łódzkiej doskonalenia w trakcie praktycznych warsztatów, niezbędnych w rzeczywistości gospodarczej, tzw. kompetencji miękkich oraz umiejętności związanych ściśle z wykonywanym zawodem adwokata. Poza dyskusją jest bowiem fakt, że rozwijanie tych kompetencji i umiejętności to konieczność dla współczesnych adwokatów. Stając naprzeciw tym wyzwaniom, w ramach Akademii Nowoczesnego Adwokat zaplanowane są szkolenia m.in. z zakresu umiejętności budowania relacji z klientem, psychologii przesłuchiwania świadków, zarządzania stresem czy też wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej pracy adwokata.

Pierwsze szkolenie z cyklu Akademia Nowoczesnego Adwokata o intrygującym tytule  „Zawód adwokat – Nowa Era" odbyło się 25 marca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Szkolenie to miało charakter 6-godzinnego warsztatu, w ramach którego uczestnicy mogli poznać przede wszystkim style zachowań i komunikacji niezbędne w pracy z klientem, ale także zmierzyć się z obrazem współczesnego adwokata widzianego oczami klienta oraz aktualnymi wyzwaniami rynku. Uczestnicy mieli możliwość posłuchać autentycznych wypowiedzi ankietowanych osób i skonfrontować je z dotychczasowym sposobem myślenia o sobie, jako wykonujących zawód adwokata oraz adwokaturze jako całości. W trakcie warsztatów poruszane były również zagadnienia budowania relacji z klientem z pozycji eksperta. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali spersonalizowane wiadomości mailowe zawierające prezentację z warsztatów, w tym opisy wyników przeprowadzonych podczas nich testów.

Warsztat prowadzili Marta Kulik – certyfikowany coach ICC, psycholog, trener biznesu oraz Tomasz Piechocki – prawnik i doradca biznesowy, certyfikowany coach pracujący w oparciu o metodyki CoachWise™ oraz Team Coaching International™.

Pozytywny odbiór i liczne zainteresowanie adwokatów Izby Łódzkiej szkoleniem „Zawód Adwokat – Nowa Era” zaskoczyło organizatorów. Adwokaci łódzcy po raz kolejny okazali się być otwarci na nowe inicjatywy i zainteresowani poznawaniem nowych perspektyw wykonywania zawodu adwokata.

adw. Katarzyna Fulko

członek Komisji Doskonalenia Zawodowego

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi        

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/