Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - konferencja

„Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” to temat przewodni tegorocznej Konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odbędzie się 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Każdego roku w Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, których celem jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W ostatnich latach, służby i instytucje publiczne oraz szerokie grono organizacji pozarządowych, w działaniach prewencyjnych skupiają się w szczególności na tematach związanych z cyberprzemocą i cyberbezpieczeństwem, zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy), bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także pedofilią. Dzięki działaniom edukacyjno-profilaktycznym, dzieci i młodzież poznając zagrożenia dowiadują się jak odpowiednio reagować w sytuacjach niebezpiecznych, poznają konsekwencje prawne i społeczne związane z dokonywaniem przestępstw i wykroczeń, w tym i tych, które popełniane są m.in. w stosunku do rówieśników. 

​(zobacz szczegółowy program)

Głównym celem Konferencji jest włączenie się w dyskusję nad efektywnymi sposobami prowadzenia profilaktyki zintegrowanej, czyli zsynchronizowanych działań instytucji, które mają bezpośredni wpływ na młodzież (szkoły, policję, sądy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, związki wyznaniowe i wiele innych). W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną także aktualne kierunki prac w obszarze profilaktyki, podejmowane przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Przedstawione zostaną programy profilaktyczne wdrażane w poszczególnych regionach Polski, które zakończyły się sukcesem i które mogą stanowić dobre praktyki i inspirację do podjęcia podobnych działań.

Jednym z elementów spotkania będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje potrzeba opracowania krajowej strategii w obszarze profilaktyki. Konferencji towarzyszyć będą wystąpienia poświęcone tematom związanym z przeciwdziałaniem rozwojowi przestępczości, rolą edukacji prawnej wśród młodzieży, spójnym procesem wychowawczym, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii (w tym gier komputerowych) w działaniach edukacyjno-profilaktycznych. 

Konferencja jest kierowana w szczególności do osób zajmujących się tematyką profilaktyki w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, służbach mundurowych, edukacji i nauce oraz organizacjach pozarządowych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

(rejestracja)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski