Bezpłatne szkolenia „Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej”

Bezpłatne szkolenie online - „Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej” odbędzie się 18 października o godz. 15.00. Organizatorem szkolenia jest Wolters Kluwer Polska, zaś współorganizatorem Naczelna Rada Adwokacka.

Temat dofinansowania działalności kancelarii prawnej jest niezwykle istotny. W sposób syntetyczny przybliża instrumenty służące dofinansowaniu rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej, do których należą dotacje z Urzędu Pracy, Lokalnej Grupy Działania, oraz Unii Europejskiej. Uwidacznia, że charakteryzowane instrumenty wsparcia dostępne są tak samo dla branży prawniczej, jak dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych innych obszarach.

Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności kancelarii prawnej. Będą to więc osoby, które zamierzają prowadzić szeroko rozumianą działalność prawniczą, oznaczoną jako podklasa 69.10.Z, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w tym w szczególności adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, czy mediatorów sądowych.

Webinar poprowadzi adw. Kamil Rudol.

Szczegóły na stronie: https://lrpoland.wolterskluwer.com/dofinansowanie-dzialalnosci-kancelarii-prawnej

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry