Biegły sądowy: pomocnik sądów czy autor wyroków – zaproszenie na konferencję

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję pt.: „Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków?”. Adwokaci mogą wziąć w niej udział zarówno jako słuchacze, jak i prelegenci.

Konferencja, która odbędzie się 24 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim, ma na celu dyskusję na temat weryfikacji metodologii opiniowania dokonywanej przez organy postępowań karnych i cywilnych. Dowód z opinii biegłych jest niezwykle przydatny dla ustalenia określonych okoliczności w sprawie, które są niemożliwe dla organu prowadzącego postępowanie (sądu czy prokuratora) z uwagi na konieczność posiadania wiedzy specjalistycznej. W praktyce dowód ten jest oceniany jako rzetelny i niebudzący wątpliwości i przesądza o kształcie rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Praktyka w tym zakresie pokazuje, że biegli niektórych specjalności (np. z zakresu seksuologii, psychologii) posługują się metodologią, która nie daje możliwości wyprowadzenia z badań precyzyjnych wniosków. Sądy i prokuratorzy nie są w stanie poprawnie zweryfikować tych metod. Nad rozwiązaniem tego problemu będą zastanawiać się uczestnicy konferencji.  

W konferencji mogą wziąć udział zarówno adwokaci, którzy chcą wysłuchać referatów, jak też ci, którzy chcą wystąpić w charakterze prelegenta.

Rejestracja uczestników trwa do 22 lutego, zgłoszenia przyjmowane są na adres konferencja@ordoiuris.pl

Osoby, które chcą przygotować własny referat proszone są o przesłanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem do 200 słów na adres bartosz.lewandowski@ordoiuris.pl do dnia 8 lutego 2016. Referaty nie powinny trwać dłużej niż 15-20 min.

Konferencja odbędzie się w godzinach 9.00-16.30 w Collegium Iuridicum, WPiA (sala A2) przy ulicy Lipowej 4 w Warszawie.

czytaj szczegóły

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski