Bielańskie Kolokwia Karnistyczne 22 maja w Warszawie

XVI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne pt. "Środki zabezpieczające" odbędzie się 22 maja w Warszawie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 8 maja. (zobacz formularz rejestracyjny)

Koszt uczestnictwa to 180 zł.

Konferencja zaplanowana jest od godz. 10.00 do 16.30. W programie:

10.00-10.15: Oficjalne otwarcie konferencji

10.15-10.40: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Realizacja znamion czynu zabronionego przez niepoczytalnego sprawcę

10.40-11.05:  Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Uniwersytet Jagielloński – Orzekanie wolnościowych środków zabezpieczających: kiedy i wobec kogo

11.05-11.30: Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Systemowe i praktyczne aspekty środka zabezpieczającego w psychiatrii

11.30-12.00: Przerwa na kawę

12.00-12.25: Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Środki zabezpieczające przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii: historia, stan obecny, postulaty ewentualnych zmian

12.25-12.50: Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Procesowe aspekty orzekania o zastosowaniu środków zabezpieczających

12.50-13.15: Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Środki zabezpieczające w  postępowaniu wykonawczym

13.15: Przerwa na lunch

14.30: Dyskusja

16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji

Konferencja odbędzie się w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku "AUDITORIUM MAXIMUM" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

(zobacz szczegóły konferencji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski