Bydgoszcz: inauguracja programu "Mediacje w szkole w praktyce"

W województwie kujawsko-pomorskim ruszają "Mediacje w szkole w praktyce". Program, którego inicjatorami są Kuratorium Oświaty i Izba Adwokacka w Bydgoszczy zainauguruje konferencja, która odbędzie się 15 lutego godz. 11.00 w sali sesyjnej  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 59 szkół, które zgłosiły się do programu. 

"Mediacje w szkole w praktyce" są wynikiem współpracy podjętej w listopadzie 2015 r. przez Kuratorium Oświaty i Izbę Adwokacką w Bydgoszczy na rzecz upowszechniania wiedzy o spodobach rozwiązywania konfliktów. Umowę w tej sprawie podpisały Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Jolanta Metkowska i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adw. Justyna Mazur.  Do tej pory na mocy porozumienia adwokaci bydgoskiej Izby poprowadzili szkolenia z mediacji dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz pracowników delegatury toruńskiej.

Teraz przyszła kolej na szkoły. Do udziału w programie szkoleniowym zgłosiło się 59 szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego. W poniedziałkowym spotkaniu wezmą udział dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów szkolnych oraz reprezentacje uczniów.

Po części oficjalnej planowane są wystąpienia adwokatów i aplikantów bydgoskiej Izby w trakcie których adw. Karolina Korkowska-Krokos opowie o "Mediacji jako alternatywnej metodzie rozstrzygania sporów". Następnie adw. Sławomir Szymański wygłosi wykład pt. "Mediator – zawód czy misja", a adw. Aleksander Domek przybliży zagadnienie "Mediacji szkolnych jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych i kształtowania postaw obywatelskich na poziomie szkoły". Na zakończenie spotkania apl. adw. Mariola Wach omówi "Dobre praktyki mediacji rówieśniczych".

Szkolenia w szkołach rozpoczną się 15 marca i potrwają do końca kwietnia br.  


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/