CCBE i FBE : konferencja „Samoregulacja i jakość w zawodzie prawniczym”

CCBE i FBE zapraszają na konferencję „Samoregulacja i jakość w zawodzie prawniczym”, która odbędzie się 25 października 2019 roku w Centro Cultural de Belém w Lizbonie.

Konferencja z udziałem urzędników UE i ekspertów wysokiego szczebla obejmie następujące panele:

• Samoregulacja i nowa Dyrektywa w sprawie testu proporcjonalności: co się zmienia?
• Wyzwania stojące przed samoregulacją: czy samoregulacja jest gwarancją lepszej jakości?
• Zapewnienie i monitorowanie jakości w zawodzie prawniczym: przegląd krajowych doświadczeń


Przedstawiciel Komisji Europejskiej M. Martin Frohn, odpowiedzialny za Dyrektywę w sprawie testu proporcjonalności, przedstawi tę dyrektywę z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami w świetle jej wdrożenia na poziomie krajowym.


Więcej informacji o konferencji na stronie:

https://portal.oa.pt/ordem/fbe-lisbon-meeting/registration-i-inscricao/fbe-lisbon-2019-registration/


Tłumaczenie symultaniczne będzie dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim.

 

(czytaj zaproszenie w j. angielskim)

(czytaj zaproszenie w j. francuskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry