CCBE zaprasza studentów prawa do konkursu Amicus Curiae

CCBE zaprasza studentów prawa do udziału w konkursie CCBE Amicus Curiae. Pierwsza edycja rozpocznie się 1 września 2022 roku.

Konkurs jest skierowany do studentów prawa kończących studia (na ostatnich dwóch latach studiów), których dyplom jest warunkiem wstępnym do wykonywania zawodu prawnika w krajach, w których samorządy czy stowarzyszenia prawnicze są członkami CCBE. Będzie polegał na przedstawieniu fikcyjnej (w tym sensie, że nie jest przeznaczona do wykorzystania w jakimkolwiek rzeczywiście toczącym się postępowaniu) opinii przyjaciela sądu („amicus curiae brief”).

Nagrodzona praca zostanie opublikowana przez CCBE na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zwycięzca zostanie również zaproszony do odebrania symbolicznej nagrody podczas majowej Sesji Plenarnej CCBE, która co roku odbywać się będzie w innym kraju europejskim.

Więcej informacji o konkursie i warunkach udziału na stronie CCBE: (przejdź do strony)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry