Centrum Mediacji przy NRA kontynuuje szkolenia izbowe na mediatora

W 2020 roku Centrum Mediacji przy NRA będzie kontynuować szkolenia z uprawnieniami do uzyskiwania certyfikatu mediatora.

Szkolenia odbywają się zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów  opracowanych w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W najbliższym czasie zaplanowane są następujące szkolenia:

- Katowice - 8-9.02. i 22-23.02.2020

- Toruń – 15-16.02. i 22-23.02.2020

- Zielona Góra – 22-23.02. i 7-8.03.2020.

Na przełomie lutego i marca 2020 r. odbędą się ponadto szkolenia w Poznaniu i Radomiu.

Z uwagi na to, że szkolenia odbywają się w ramach projektu realizowanego pomiędzy Centrum Mediacji przy NRA oraz izbami adwokackimi, są one adresowane przede wszystkim do członków tych izb adwokackich, których okręgowe rady zdecydowały się na organizację szkoleń mediacyjnych.

Osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z biurem okręgowej rady adwokackiej.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry