Centrum Mediacji przy NRA patronem Centrum Mediacji Rówieśniczych

Centrum Mediacji przy Naczelnej Rady Adwokackiej objęło patronatem Centrum Mediacji Rówieśniczych przy Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Uroczystość ta poprzedziła konferencję "Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkołach" 3 grudnia br.

Spotkanie otworzyli adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA, p. Krystyna Jakubowska, dyrektor SP nr 143 w Warszawie, Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości oraz Bożena Przybyszewska, zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy. W uroczystości i konferencji wziął także udział adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry.

Po uroczystości przyznania patronatu, rozpoczęła się konferencja"Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkołach".

Celem konferencji - zorganizowanej przez Centrum Mediacji NRA, Szkołę Podstawową nr 143 w Warszawie i NRA - jest podjęcie istotnego społecznie tematu, jakim są mediacje rówieśnicze i szkolne. Uczestnicy wraz z Prelegentami poszukiwali odpowiedzi na pytania związane z potrzebami i możliwościami realizowania programów poświęconych prowadzeniu mediacji rówieśniczych oraz koniecznych kompetencji, jakie powinien posiadać mediator pomagający w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych.

Konferencja jest transmitowana na kanale Adwokatura Polska na YouTube. Tam też będzie można obejrzeć nagranie po zakończeniu konferencji.

(przejdź do linku z transmisją)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry