Centrum Mediacyjne przy NRA zaprasza na szkolenia izbowe na mediatora


Centrum mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej rozpoczęło kolejną edycję szkoleń izbowych na mediatora.

Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum Mediacyjne przy NRA postanowiło zorganizować kolejne szkolenia, które pozwolą na uzyskanie tytułu mediatora.

Odbywają się one zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów  opracowanych w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W najbliższym czasie zaplanowane są następujące szkolenia:

- Białystok  - 28-29.09. i  12-13.10.2019

- Poznań – 5-6.10. i 12-13.10.2019

- Kraków – 5-6.10. i 12-13.10.2019

- Kielce – 16-17.10. i 14-15.12.2019

- Koszalin – 19-20.10. i 9-10.11.2019

- Wałbrzych – 16-17.11. i 23-24.11.2019

Jednocześnie w miesiącu grudniu planowane jest szkolenie międzynarodowe, także umożliwiające uzyskanie tytułu mediatora, które przeprowadzą trenerzy ze Stanów Zjednoczonych (bliższe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski