Członkostwo w samorządach zawodowych - konferencja 20 stycznia 2022

Członkostwo w samorządach zawodowych - to temat III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego, która odbędzie się 20 stycznia 2022 r. w formie zdalnej.

Na konferencję zaprasza Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.


Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom związanymi z przynależnością do samorządów prawniczych zawodów zaufania publicznego. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach - teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. Uznaliśmy, że obserwowane w ostatnim czasie zmiany legislacyjne zmierzające do włączenia w poczet członków samorządów zawodowych nie tylko osób samodzielnie wykonujących czynności zawodowe jest na tyle kontrowersyjne, że warto tej problematyce poświęcić dyskusję naukową.

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów.

 

Szczegóły na stronie konferencji (przejdź do stroy konferencji)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry