Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski 27 lutego

Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski odbędzie się 27 lutego 2017 r. w Poznaniu. Tematem będzie "Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy".

Kongres Prawników Wielkopolskich to inicjatywa obywatelska, w ramach której prawnicy pro bono przedstawiają rozwiązania i podejmują działania w ważnych sprawach dotyczących obywateli. Celem czwartego kongresu będzie po pierwsze, przeprowadzenie analizy przepisów róznych dziedzin prawa pod tym kątem, czy i w jakim zakresie służą one pacjentom oraz czy właściwie kreują warunki wykonywania zawodu lekarza, Po drugie, konieczne będzie rzeprowadzenie analizy aktualnych projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. po trzecie, ważne okaże się przedstawienie postulatów zmian przepisów z róznych dziedzin prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla pacjentów i lekarzy.

Istotnym celem Kongresu będzie również pogłębienie współpracy środowiska wielkopolskich lekarzy i prawników, tak owocnie rozpoczętej na zorganizowanej 8 kwietnia 2016 r. przez Wielkopolską Izbe Lekarską oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu konferencji "Dobre prawo dla pacjenta i lekarza".

Role współorganizatorów Kongresu przyjęły wszystkie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni oraz sędziowie sądów administracyjnych i powszechnych, przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

(Szczegółowy program Kongresu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry