Debata Helsińska: „Bez opieki? Dzieci uciekające przed wojną w Ukrainie” - 17 listopada

  • Debata Helsińska: „Bez opieki? Dzieci uciekające przed wojną w Ukrainie” odbędzie się 17 listopada online.
  • Debatę zorganizowano z okazji premiery raportu „Dzieci z pieczy zastępczej oraz małoletni bez opieki z Ukrainy: ocena ex-post regulacji i praktyki stosowania specustawy ukraińskiej”.

Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła do ucieczki do Polski setki tysięcy dzieci. Część z nich przybyła do naszego kraju z rodzicami. Wychowankom pieczy zastępczej towarzyszyli pracownicy ukraińskich domów dziecka. Jednocześnie, od pierwszych dni po wybuchu wojny docierały informacje o małoletnich przekraczających granicę z dalekimi krewnymi, znajomymi czy przypadkowo napotkanymi osobami.
To, kto powinien sprawować nad nimi opiekę – było początkowo niejasne. Brakowało systemu nadzoru nad ich bezpieczeństwem i dobrobytem.
Odpowiedzią na te problemy miała być zmiana specustawy ukraińskiej – w szczególności powołanie do życia przepisów dotyczących opiekunów tymczasowych oraz pieczy zastępczej dla niepełnoletnich obywateli i obywatelek Ukrainy. Jak to rozwiązanie prawne sprawdziło się w praktyce? Jakie wyzwania stanęły przed sądami rodzinnymi oraz instytucjami zajmującymi się pieczą nad małoletnimi? Jakie zagrożenia i luki prawne pojawiły się przy stosowaniu przepisów specustawy? Na te pytania HFPC szukała odpowiedzi w raporcie „Dzieci z pieczy zastępczej oraz małoletni bez opieki z Ukrainy: ocena ex-post regulacji i praktyki stosowania specustawy ukraińskiej”.


Rozmowę będzie można oglądać na żywo na profilu HFPC na Facebooku oraz kanale Youtube HFPC. (przejdź do linku)

W dyskusji wezmą udział:


- Ada Tymińska - autorka raportu, prawniczka i socjolożka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
- Ewa Ważny – sędzia sądu okręgowego w Gdańsku, Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
- Anna Krawczak - antropolożka i badaczka, specjalistka z zakresu ochrony praw dziecka w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Debatę poprowadzi redaktor Michał Janczura z TOK.FM.

Zapraszamy do oglądania dyskusji 17.11.2022 w godzinach 17:00 – 18:30.

Raport oraz Debata Helsińska powstały w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry