Debata nt. konstytucyjnych granic zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na debatę pt.: „Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów. (Nad?)użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji”. Odbędzie się ona 29 czerwca br. w godzinach 15.00-18.30 na stronach facebookowych HFPCz i Archiwum Osiatyńskiego.

Od ponad dwóch lat politycy partii rządzącej zapowiadają poważne zmiany w ustroju sądownictwa powszechnego i położeniu prawnym sędziów. Deklarują, że odpowiednie projekty ustaw są już sporządzone w Ministerstwie Sprawiedliwości i czekają tylko na decyzję polityczną o rozpoczęciu procesu legislacyjnego. Projekty te nie zostały jak dotąd ujawnione opinii publicznej i nie wiadomo, czy, a jeśli tak, to w jakiej postaci istnieją.

Publiczne wypowiedzi polityków obozu rządzącego wskazują na zamiar spłaszczenia struktury sądownictwa i wykorzystania tego dla przeprowadzenia powszechnej weryfikacji sędziów. Narzędziem do tego celu miałby być art. 180 ust. 5 Konstytucji, dający podstawę m.in. do przeniesienia sędziego w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądownictwa lub zmiany granic okręgów sądowych.

Podczas Debaty Helsińskiej zaproszeni goście spróbują zrekonstruować racje, które stały za wprowadzeniem do polskiej Konstytucji art. 180 ust. 5, dokonają jego interpretacji w perspektywie prawa konstytucyjnego, gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. Odpowiedzą na pytanie czy omawiany przepis może posłużyć jako podstawa do dokonania powszechnej weryfikacji sędziów.

W debacie udział wezmą:

·        prof. dr hab. Lech Garlicki, Uniwersytet Warszawski;

·        dr. hab. prof. UW Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski;

·        adw. dr hab. prof. UŁ Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódzki;

·        SSO dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”;

·        SSO Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”;

·        adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;

·        prok. Jarosław Onyszczuk, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”;

·        dr Paweł Filipek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;


Moderacja: prof. dr hab. Stanisław Biernat
Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Ewa Łętowska

czytaj zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski