Debata online „Macierzyństwo w Adwokaturze" 8 października

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA serdecznie zapraszają na debatę online pt. „Macierzyństwo w Adwokaturze”, która odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 17:00 i przewidziana jest do godziny 18:30. Transmisja wydarzenia odbywać się będzie na facebookowym profilu Naczelnej Rady Adwokackiej, a także na profilu Zespołu ds. Kobiet przy NRA oraz na kanale Adwokatury Polskiej YouTube.

Debata „Macierzyństwo w Adwokaturze” skupiać się będzie na tematyce macierzyństwa w kontekście wykonywania zawodu adwokatki, w tym przede wszystkim na istniejących wyzwaniach, możliwych formach wsparcia dla adwokatek na etapie wczesnego macierzyństwa i dalszej kariery zawodowej, a także wizji ewentualnych zmian w zakresie form wykonywania zawodu, w tym konieczności zabezpieczenia socjalnego adwokatek.

Spotkanie odbędzie z udziałem ekspertek z:

- prawa pracy (adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska, moderatorka debaty),

- ubezpieczeń społecznych (r. pr Katarzyna Przyborowska),

- prawa antydyskryminacyjnego i konstytucyjnego (r. pr. dr hab. Aleksandra Szczerba z biura RPO),

- przedstawicielek obu samorządów (adw. dr hab. Katarzyna Bilewska – członkini Prezydium NRA, r. pr. prof dr hab. Monika Całkiewicz - dziekan OIRP w Warszawie, adw. dr Małgorzata Kożuch - przewodnicząca Komisja ds. Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu przy NRA, adw. dr Paulina Krakowiak – członkini Komisji ds. Równego Traktowania przy NRA, adw. Patrycja Dylus-Borcz – członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA).

Spotkanie otworzą adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet adw. Monika Sokołowska.

Serdecznie zapraszamy.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry