Dobro dziecka w sprawach rodzinnych - konferencja we Wrocławiu

"Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawodów biorących udział w postępowaniu sądowym" - to tytuł konferencji, która odbędzie się 6-7 listopada we Wrocławiu. 

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom prawa rodzinnego i nowym wyzwaniom, jakie będą wynikały z korzystania z zasady dobra dziecka w zmieniających się warunkach ustawowych, a także w zmianach społecznych i ekonomicznych naszego kraju. Ma na celu wywołanie rozmowy sędziów i adwokatów o ochronie dobra dziecka w trudnych sprawach rodzinnych.

Jest zorganizowana w formie moderowanych dyskusji przedstawicieli Palestry i sądów oraz innych specjalistów biorących udział w postępowaniach rodzinnych.

Poruszane będą tematy:

- Dobro duchowe dziecka - próba dookreślenia pojęcia

- Kiedy dobro małoletniego dziecka skutecznie sprzeciwia się rozwodowi?

- Problemy zachowania zasady dobra dziecka przy wykonywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem

- Rola pełnomocnika, mediatora oraz sądu w przygotowaniu porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem w sposób zgodny z dobrem dziecka

- Zmiana płci rodzica a zdolność wykonywania przez niego władzy rodzicielskiej - nowe wyzwania przy stosowaniu art. 111 § 1 k.r.o

- Wysłuchanie małoletniego dziecka w sprawach dotyczących jego osoby lub majątku (art. 216 1 k.p.c. i art. 576 § 2 k.p.c.

- Czy pełnomocnik ma prawo wypowiedzieć pełnomocnictwo bądź wnioskować o zwolnienie z prowadzenia sprawy z urzędu na tej podstawie, że ocenia dobro dziecka inaczej niż klient?

- Terapia rodzinna jako środek ochrony dobra dziecka po myśli art. 109 § 2 pkt 1) k.r.o. - zasada proporcjonalności w stosowaniu środków ograniczających władzę rodzicielską.

Udział w konferencji naukowej obejmuje 10 punktów szkoleniowych (po 5 za każdy dzień). 

Na konferencję zapraszają Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, Komisja Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Budynek D, Sala "3D", ul. Uniwersytecka 22/26

(zobacz szczegółowe informacje i cały program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry